Markant vraagt beroepskrachten in zorg en welzijn om extra alert te zijn op signalen van overbelasting bij mantelzorgers. De risico-analysekaart helpt daarbij en zet de situaties op een rij waarin er een verhoogd risico op overbelasting is. De kaart kan gedownload worden van de website van Markant; gedrukte exemplaren kunnen telefonisch worden opgevraagd via T 020 886 88 00.

Mantelzorgers hebben het tijdens de coronacrisis extra zwaar.  Sommige mantelzorgers geven zelf aan dat de zorg te zwaar wordt, maar voor veel mantelzorgers is dit een (te) grote stap. Schaamte of schuldgevoel speelt soms een rol, of het gevoel gefaald te hebben. Belangrijk dus om als beroepskracht actief contact te blijven zoeken met de mantelzorger en te vragen hoe het met hem/haar gaat. Daarnaast is het belangrijk om oog te hebben signalen van overbelasting (bijv. hoofdpijn, rugpijn, vermoeidheid, slecht slapen, snel boos en geïrriteerd zijn, geen plezier meer hebben, overal tegenop zien, huilen).

In sommige situaties is sprake van een verhoogd risico op overbelasting, bijvoorbeeld vanwege een progressief ziektebeeld of het ontbreken van hulp uit het netwerk. Op de risico-analysekaart staan dat kort en bondig op een rij. Door het kaartje actief te verspreiden hopen we eraan bij te dragen dat er in deze tijd extra aandacht is voor signalen van overbelasting van mantelzorgers.

De printversie van de risico-analysekaart vindt u hier.