Kunnen we via de huisartsenpraktijk mantelzorgers bereiken? En toeleiden naar ondersteuning van de maatschappelijk dienstverlener of welzijn? Vier huisartsenpraktijken in IJburg werkten mee aan een pilot met Dynamo en het expertisecentrum van Markant om dit te onderzoeken. En dat leverde positieve resultaten op! Dynamo kon door verwijzingen van de huisartsen meer mantelzorgers ondersteunen. De huisartsen voelden meer ruimte om mantelzorg bespreekbaar te maken, omdat zij wisten welke ondersteuning beschikbaar was.

De huisartsenpraktijk is een plek waar veel zorgvragers met hun mantelzorgers komen. Huisartsen zijn zich er niet altijd van bewust dat zij met een (overbelaste) mantelzorger te maken hebben en dat deze steun nodig kan hebben. Meestal gaat het verlenen van mantelzorg goed. Het geven van mantelzorg kan zelfs een beetje gelukkig maken! Soms gaat het niet goed. Dan raken mantelzorgers zwaar- tot overbelast en worden zij zelf patiënt.

Pilot op IJburg
Op IJburg werken Dynamo en huisartsen/POH’ers samen via het project Welzijn op Recept. Met deze pilot is extra geïnvesteerd in preventie en het signaleren van (overbelaste) mantelzorgers. Posters in de wachtkamer, informatie voor mantelzorgers en nauwe samenwerking met de maatschappelijke dienstverlening over verwijzingen en terugkoppeling waren onderdelen van de pilot. Dynamo heeft geïnvesteerd in het persoonlijk contact met de huisartsen/POH’ers om dit onderwerp goed onder de aandacht te krijgen. Tijdens informatiebijeenkomsten werden de huisartsen en praktijkondersteuners geïnformeerd over mantelzorg en bijbehorende problematiek: Wat zijn kwetsbare groepen mantelzorgers? Wat zijn signalen van overbelasting? Waar en met welke vragen kunnen mantelzorgers worden verwezen voor ondersteuning?

Resultaten
De pilot heeft daadwerkelijk tot meer verwijzingen geleid vanuit de huisartsenpraktijk naar de mantelzorgconsulenten van Dynamo. Huisartsen en praktijkondersteuners geven aan alerter te zijn op de aanwezigheid van mantelzorgers en mogelijke signalen van overbelasting en voelen zich comfortabeler om mantelzorg bespreekbaar te maken. Een huisarts licht toe:

“Soms had ik wel in de gaten dat iemand mantelzorger was, maar was ik huiverig om dat te bespreken. Ik dacht: ‘Dat maakt zoveel los en ik heb maar 10 minuten’.” Nu heb ik meer handvatten om het gesprek over het mantelzorgen aan te gaan, weet ik wanneer ik mantelzorgers moet verwijzen en dat ze bij een mantelzorgconsulent van Dynamo goed worden ondersteund.”

Meer aandacht
De maatschappelijke dienstverleners in Amsterdam hebben per wijk een Mantelzorgsteunpunt waar mantelzorgers terecht kunnen voor individuele ondersteuning. Deze zijn terug te vinden op de website van Mantelzorgsteunpunten Amsterdam: www.mantelzorgamsterdam.nl .

Het expertisecentrum van Markant wil Amsterdamse huisartsenpraktijken stimuleren en activeren om meer aandacht te geven aan mantelzorgers, in samenwerking met de maatschappelijke dienstverlening. Om op deze wijze bij te dragen aan de preventie en signalering van overbelaste mantelzorgers en ontspoorde mantelzorg. In 2020 wordt hiervoor een toolkit ontwikkeld. Daarnaast geeft het expertisecentrum van Markant op aanvraag informatie over mantelzorg voor de medewerkers van uw huisartsenpraktijk.

Heeft u interesse? Of wil u meedenken over de toolkit? Stuur dan een e-mail naar het expertisecentrum van Markant: info@markant.org.