Opgroeien met een zieke ouder, broertje of zusje kan zwaar zijn. Als jongeren ook zorgtaken op zich nemen kan dit veel impact hebben op hun ontwikkeling. Jongeren kunnen bijvoorbeeld last hebben van stress, voelen zich niet begrepen of presenteren slechter op school. Vaak herkennen jongeren zichzelf niet als ‘jonge mantelzorger’. Ook weten ze niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning.

 Hoe voel je je, en wat doe je op een dag?

In het voorjaar start een onderzoek onder jongeren van 15 tot 17 jaar die zorgen voor een familielid of vriend vanwege een ziekte of beperking. De SCP (en partners) onderzoeken hoe hun dag eruit ziet, hoe zij zich voelen, hoe zij omgaan met stress en hoe hun veerkracht versterkt kan worden. Dit doen ze met een korte online vragenlijst voor jongeren.

Het onderzoek vindt plaats in de regio Amsterdam, Twente/Achterhoek en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. Wil je meedoen aan het onderzoek of meer informatie? Neem dan contact op met Renske Hoefman (r.hoefman@scp.nl of 06-11143625) of Simone de Roos (s.de.roos@scp.nl of 06 2134 4130)

Meer over het project

Het project (Me-We project) is een innovatie- en onderzoeksproject gefinancieerd door de Europese Unie namens het Horizon 2020 programma. De projectpartners zijn Linnaeus University, Eurocarers, University of Ljubjana, Kalaidos University, Incra, University of Sussex, Carerstrust, Anziani e non solo en vanuit Nederland het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Vilans.