Extra aandacht voor LHBTIQ+ tijdens Pride Amsterdam

Dit jaar bestaat Pride Amsterdam 25 jaar. Het thema van dit jaar is ‘TAKE PRIDE in us’. “Helaas is het nog steeds niet gewoon om anders te zijn. Het is nog steeds nodig om te werken aan een inclusieve Nederlandse samenleving. Ik denk dan aan een samenleving waarin je sekse/gender/oriëntatie er niet toe doet en simpelweg een gegeven is”, zegt directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz van Pride Amsterdam.

Ook Markant maakt zich hard voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Tijdens Pride Amsterdam (31 juli t/m 8 augustus 2021) vragen we daar via onze communicatiekanalen extra aandacht voor.

Roze Loper
Eind 2020 behaalde Markant de Roze Loper. Dit is een keurmerk voor zorginstellingen die zich hard maken voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Anders gezegd: het geeft aan dat een organisatie uitdraagt en zorgt dat iedereen welkom is ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of intersekse conditie. Wieke Hengeveld van Markant is ambassadeur van de Roze Loper: “Wij vinden het erg belangrijk dat iedere mantelzorger die ondersteuning nodig heeft bij ons durft en kan aankloppen; door dit keurmerk hopen we deze doelgroep beter te bereiken. Ook vinden we het belangrijk dat vrijwilligers zich bij ons welkom voelen en de openheid ervaren om te zijn wie ze zijn.”

LHBTIQ+ mantelzorg
Op wat voor netwerken kunnen LHBTIQ+’s leunen als ze hulp nodig hebben? Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken, deed onderzoek naar LHBTIQ+ mantelzorg. Daaruit blijkt dat de LHBTIQ+ doelgroep vaker dan heteroseksuelen alleen leeft en afhankelijk is van een ‘zelfgekozen’ familie voor het krijgen van mantelzorg.

Deze zelfgekozen familie bestaat bijvoorbeeld uit vrienden, ex-partners en kennissen. De mantelzorg die zij geven is vaak minder intensief dan een partner of iemand die dicht in de buurt woont. Dat betekent echter niet dat dit minder waardevol is. Het blijkt belangrijk dat zorgverleners aandacht hebben voor belangrijke personen in iemand zijn leven, het sociale netwerk in brede zin, in plaats van (alleen) te vragen naar familie en/of een partner.

LHBTIQ+, waar staat dat voor?

Wieke Hengeveld merkt dat veel mensen nogal eens struikelen over de afkortingen en termen die gebruikt worden. Daarom zette ze in het kader van Pride Amsterdam alle afkortingen op een rij. Lees meer

Handige links

  • Voor activiteiten in de stad in het kader van Pride Amsterdam, zie pride.amsterdam
  • Meer informatie over Markant en de Roze loper vind je hier.
  • Het artikel van Movisie over Roze Mantelzorg lees je hier.
  • Nieuwsbrief Senior Pride Nieuws, Nieuws en informatie over ‘roze’ activiteiten, ontmoetingen en welzijn.


Ontmoeting & activiteiten voor LHBTIQ+’ers

  • COC Amsterdam organiseert activiteiten voor LHBTIQ+’ers.
  • 50+’ers kunnen terecht bij het Roze stadsdorp,
  • Voor gesprekken met gelijkgestemden: De Kringen.
  • Diverse cafés en clubs voor de LHBTIQ+ doelgroep in Amsterdam, zie website IAmsterdam.