Op 22 maart jl. vond in de Boomsspijker de bijeenkomst ‘Oog voor mantelzorg’ plaats. Hier werden de resultaten gepresenteerd van het project ‘In voor mantelzorg’ van de gemeente Amsterdam, Sigra en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam. Op de bijeenkomst was aandacht voor behoeften van mantelzorgers op het gebied van respijtzorg, knelpunten in het huidige aanbod van respijtzorg en nieuwe initiatieven.
Lees het verslag van de bijeenkomst.