Bijeenkomst ‘Respijtzorg: Hoe krijg ik meer tijd voor mezelf?’

Zorgt u langdurig voor een ziek familielid, een familielid met dementie of een naaste met een beperking? Om de zorg vol te kunnen houden, is het belangrijk dat u de zorg af en toe aan anderen kunt overlaten zodat u even vrijaf kunt nemen. Dat wordt ‘respijtzorg’ genoemd.

We vertellen u meer over de mogelijkheden die er zijn voor respijtzorg, bijvoorbeeld vrijwilligers, dagbesteding en logeeropvang. We gaan in op praktische zaken: wat kost het en hoe regel je het? Maar we staan ook stil bij de gevolgen die overbelasting kan hebben bij het mantelzorgen en waarom het soms moeilijk is voor mantelzorgers om de zorg aan anderen over te laten.

Aan de orde komt o.a.: 

  • Wanneer ben je een mantelzorger? En wanneer vrijwilliger? 
  • Overbelasting: wat zijn signalen en wat kunnen de gevolgen zijn? 
  • Welke vormen van respijtzorg zijn er en hoe kunt u daar gebruik van maken? 
  • Waar zou u als mantelzorger behoefte aan hebben om de zorg vol te houden?  
  • (voor beroepskrachten) Hoe kunt u mantelzorgers ondersteunen bij het regelen van respijtzorg? 

Cursusaanbod voor mantelzorgers 2021