We delen onze kennis graag. Op deze themapagina’s vindt u beknopte informatie over belangrijke thema’s in mantelzorg en mantelzorgondersteuning.

Hoeveel mantelzorgers zijn er in Amsterdam? Wat zijn de risicofactoren voor overbelasting? Hoe signaleert u ontsporing van mantelzorg? Wat is respijtzorg? Waar moet u bij de samenwerking met mantelzorgers op letten? En waarom is aandacht voor jonge mantelzorgers belangrijk?
Per thema zetten we de belangrijkste feiten op een rij. Ook verwijzen we naar websites en publicaties waar u meer over deze thema’s kunt lezen, en reiken we instrumenten aan die u kunt gebruiken.

Onze diensten en activiteiten voor professionals zijn ondergebracht bij het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam. Het Expertisecentrum is onderdeel van Markant.