Heeft u in uw werk in welzijn, zorg of onderwijs te maken met kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid met een chronische ziekte, beperking of verslaving? Op deze pagina geven we tips hoe u jonge mantelzorgers kunt ondersteunen. Deze tips zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerkers, zorgmedewerkers, zorgcoördinatoren en mentoren.

Tip 1: Ga in gesprek
– Vraag hoe het met de jongere zelf gaat.
– Erken zijn/haar situatie.
– Blijf in gesprek.
– Geef positieve aandacht.
– Stimuleer om de dagelijkse routine zoveel mogelijk door te laten gaan.
– Bespreek signalen met de ouders (na toestemming van de jongere).

“Het is de kunst om het bespreekbaar te maken, net als andere dagelijkse onderwerpen.”
Lees het interview met Esther Geurts

Tip 2: Breng in kaart wat energie geeft en wat energie kost
Als er veel van je gevraagd wordt, is het belangrijk dat je ook veel dingen doet waar je energie van krijgt. Juist die activiteiten schieten er bij jonge mantelzorgers bij in. Met je vrienden afspreken, gaan sporten, of een middagje gamen. Door de jongere bewust te maken van wat energie geeft en wat energie kost, kun je hem/haar helpen om bewustere keuzes te maken. Laat de jongere een week lang bijhouden wat activiteiten zijn die energie geven of juist energie kosten. Ga hierover met de jongere in gesprek en bespreek mogelijkheden om die twee beter in balans te brengen. Gebruik hierbij de oefening
Waar haal jij je energie vandaan?

Tip 3: Maak een gezinsanalyse
Welke ondersteuning nodig is, is niet alleen afhankelijk van het kind of de jongere zelf. Ook het zieke gezinslid, het gezin en de zorg die de jonge mantelzorger geeft, zijn van invloed op welke ondersteuning nodig is. Een ziek gezinslid kan het hele gezin beïnvloeden; het is dan belangrijk dat interventies niet alleen gericht zijn op het individu, maar op het gezin als systeem. Een gezinsanalyse kan helpen om al deze factoren in beeld te krijgen, zodat een interventie wordt gekozen die daadwerkelijk aansluit bij de situatie als geheel. Gebruik model Maak een gezinsanalyse.