Vorige week organiseerde Markant voor medewerkers van Cordaan een themabijeenkomst over Triadisch werken. Vanuit de werksessie informele zorg was dit een behoefte van medewerkers. Carlijn Zengerink, projectleider bij Cordaan, doet verslag:

“Triadisch werken betekent het werken vanuit de driehoek: cliënt, netwerk en professional. Dit is vaak een uitdaging want hoe krijg je het netwerk betrokken? Hoe communiceer je met een overbelaste mantelzorger? Of hoe zorg je juist voor goede samenwerking? Op deze vragen zijn geen eenduidige antwoorden maar het samen nadenken over hoe je dit het beste kunt aanpakken blijkt een enorme meerwaarde.

Het expertisecentrum van Markant hield een zeer informatieve presentatie over verschillende facetten van mantelzorg. Bijvoorbeeld over het SOFA-model. SOFA staat voor Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen. Ontzettend belangrijk om al deze aspecten mee te nemen in de samenwerking met het netwerk. Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers in vier verschillende groepen uiteen om verschillende casussen te bespreken.

Je ziet dat het belangrijk is om tijd te nemen om op te stoel van de mantelzorger te zitten. Wat zou hij/zij voelen? Wat is zijn/haar doel? Uiteindelijk is het voor een ‘moeilijke’ mantelzorger net zo belangrijk dat er goede zorg en ondersteuning komt voor zijn of haar geliefde.”

Lees meer over samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers op onze themapagina

Interesse in een training, workshop of ondersteuning in uw organisatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wieke Hengeveld
T 020 886 88 00 / 06 11 24 46 14
of stuur een e-mail