Totale Communicatie is een methodiek die de communicatie met de cliënt ondersteunt en versterkt. Dit helpt vooral bij het beter begrijpen van de cliënt.

Bij Totale Communicatie gaat het om het bewust inzetten van verschillende communicatiemiddelen. Zoals foto’s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal.

Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie.

Wanneer
Maandag 16 maart
Van 14:00 tot 16:00 uur

Waar
Vrijwilligersacademie Amsterdam
Keizersgracht 340-342
1016 EZ Amsterdam

Kijk hier voor de routebeschrijving.

Kosten
Deze bijeenkomst is gratis voor vrijwilligers van Markant.

Aanmelden
Wil je meedoen?
Geef je op bij je coördinator van Markant.

Kijk hier voor meer informatie over de training.