Judith Koster werkt bij het Buurtteam in de Rivierenbuurt. Zij ondersteunt Amsterdammers bij allerlei vragen: over schulden, over werk, over eenzaamheid, over zorg…  Bij Markant volgde ze de online training ‘Is mantelzorgen een probleem?’Dit moeten we allemaal weten,” dacht ze, “want mantelzorg sijpelt door in allerlei facetten van het leven.” Binnen twee weken was dat geregeld en gaf Markant een aparte training voor het hele Buurtteam.   In de online training van 2 uur gaf Wieke Hengeveld, van Markant, het Buurtteam een inkijk in mantelzorg in Amsterdam. Met cijfers en allerlei voorbeelden van mantelzorgsituaties en problemen. Koster: “Iedereen weet wat een mantelzorger is, maar je hebt er een wat wazig beeld bij. Na deze training werd dat beeld ineens heel scherp. Je realiseert je wie van je cliënten mantelzorger zijn.” 

Jonge mantelzorger De 20-jarige jongen, bijvoorbeeld, die voor zijn moeder zorgt en vaak meekomt bij afspraken om te tolken. Na het zien van de filmpjes over jonge mantelzorgers, besefte Koster dat hij een jonge mantelzorger is. “Dan weet je dat je daarop terug moet komen. Want in hoeverre versterkt het zorgen voor zijn moeder hun onderlinge band? En lukt het hem om voldoende toe te komen aan zijn eigen studie en werk? Als je het signaleert, kun je ook de vragen stellen die bij dat verkenningsgebied horen.“  Alarmbellen Soms is mantelzorg minder zichtbaar. Koster merkt dat ze na de training meer doorvraagt. En, niet onbelangrijk: “Mijn alarmbellen gaan eerder rinkelen.  Zo sprak ze een cliënt die de taal niet goed sprak en hulp vroeg bij regelzaken. “Tijdens het gesprek verzuchtte ze dat ze ontzettend moe was en nog boodschappen voor een familielid moest doen. Toen ik daar wat meer over vroeg, bleek dat zij voor twee hulpbehoevende familieleden zorgde. Dat ging veel verder dan alleen een boodschap doen! Die mantelzorgtaken werden veel te zwaar nu ze zelf gezondheidsproblemen kreeg.” Samen met collega’s van het Buurtteam van de betreffende familieleden werd een oplossing gezocht die iedereen zou helpen. “Als we deze dame alleen hadden geholpen met regeltaken, dan was zij geen stap verder gekomen.

Informele zorg Koster: “De informele zorg gaat een steeds grotere rol spelen. We krijgen dus steeds vaker met mantelzorg te maken. Dan is het belangrijk dat je ook weet in welke situatie het risico op problemen groot is. En dat je weet welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.  Een OV-vergoeding voor een mantelzorger met een bijstandsuitkering maakt echt een verschil. Maar dan moet je die regeling wel kennen!”   In haar team heeft iedereen nu mantelzorg scherp op het netvlies. Ook weet het hele team dat ze de helpdesk van Markant kunnen bellen als ze vragen hebben of een complexe situatie willen bespreken. “Ik denk dat ik dat na deze training ook eerder doe”, zegt Koster. “Want ik zie nu veel scherper in welke situaties dat helpend is.”  

De eerstvolgende online training ‘Is mantelzorgen een probleem’ is op 7 juni 2022. U kunt zich hier aanmelden.

Wilt u een training voor uw eigen team aanvragen? Neem dan contact op met Heidi Wintels, van Markant via 020 886 88 00.