Noureddine Dibi (31) is jongerenwerker. Uit eigen ervaring weet hij wat het met je doet als je de zorg hebt voor een ziek familielid. Hij was aanjager achter een reeks bijeenkomsten over mantelzorg voor jongeren en ouders in Nieuw West. Het belangrijkste doel? “Mantelzorg bespreekbaar maken, want dat is hier nog steeds taboe.”

In Nieuw-West groeit naar schatting 1 op de 4 jongeren op met een ziek familielid. “Jongeren zien het als iets vanzelfsprekends”, vertelt Dibi. “Maar het is goed om te realiseren wat het met je doet. Op een gegeven moment moet je er bijvoorbeeld dingen voor laten. Ik heb veel jongens gezien die om die reden moesten stoppen met voetballen.”

Open zijn
Dibi weet uit eigen ervaring – hij komt uit een gezin met vier zonen, en zijn moeder had op een gegeven moment zorg nodig – dat het in zo’n situatie complex is om je grenzen aan te geven. Verandering begint met erover durven praten. Hij neemt daarin zelf het voortouw en is open over zijn eigen ervaringen met de zorg voor zijn moeder. Hij merkt dat jongeren daardoor ook eerder met hun eigen verhaal durven komen. Dat is niet altijd gemakkelijk. “Het is in deze gemeenschap nogal taboe als iemand psychische klachten heeft. Ik probeer duidelijk te maken dat je er niets aan kunt doen en dat het niet iets is om je voor te schamen.”

Tip van Dibi

“Bij de eerste bijeenkomst vroegen we jongeren wat hen energie geeft, en wat juist energie kost. Dat soort concrete opdrachten helpt: het maakt de jongeren bewust van wat ze doen. En wat het met hén doet.”
Bekijk de opdracht

Overal
Waar vind je jonge mantelzorgers? “Ze zijn overal,” vertelt Dibi, “ook tussen de leden van de voetbalclub en de jongeren die naar de activiteiten van het jongerenwerk komen”. Zijn tip: investeer veel in contact met de jongeren. “In een tweede gesprek vraag je eens of er broertjes of zusjes zijn. En vervolgens of er iemand in het gezin is die zorg nodig heeft. Dat gaat stapsgewijs.” Vervolgens probeert Dibi de jonge mantelzorgers bij de bijeenkomsten te trekken. Soms met hun vrienden, als dat hen over de drempel helpt.

Luisterend oor
Wat belangrijk is om te bereiken? “Dat jongeren hun verhaal kwijt kunnen. Het is belangrijk dat ze een luisterend oor vinden, en hulp kunnen krijgen als ze informatie zoeken of ondersteuning. Ook hoop ik dat er binnen gezinnen meer gepraat gaat worden over de zorg. Daarom is het belangrijk om ook bijeenkomsten te organiseren voor de vaders en de moeders.”

De bijeenkomsten voor jongeren en ouders in Nieuw-West werden georganiseerd door Stichting Ara Cora, in samenwerking met Markant. Voor meer informatie: Annefloor de Witt, van Markant: T 020 886 88 00.