Dinsdag 25 januari was er weer een persconferentie. De maatregelen worden versoepeld. Wat betekenen de nieuwe regels voor de activiteiten van Markant? Het al dan niet volgen van een training en voor de inzet van vrijwilligers? Er gelden extra voorzorgsmaatregelen voor uw en onze veiligheid. 

Update 25 januari 2022
Zo werkt Markant in  corona tijd. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen

Trainingen en bijeenkomsten

 • Alle trainingen, workshops en andere bijeenkomsten voor en met mantelzorgers en vrijwilligers gaan door, conform de wens van het RIVM. Het gaat hierbij om trainingen die om 22.00 uur afgelopen zijn. Na 22.00 uur zijn er geen activiteiten op locatie. 
 • Was uw handen bij binnenkomst of reinig ze met handgel. 
 • Elke deelnemer aan een workshop, training of andere bijeenkomst op locatie wordt verzocht om voor deelname een corona zelftest te doen. 
 • Bij klachten blijft u thuis en meldt u zich af. 
 • Voor alle trainingen, workshops en andere bijeenkomsten is een mondkapje verplicht bij verplaatsing. Dat mag af zodra u zit. 
 • Houd 1,5 meter afstand van de ander. 
 • NIEUW: Bijeenkomsten voor professionals kunnen weer fysiek worden georganiseerd. 
 • Bij externe bijeenkomsten: draag een mondkapje in gebouwen waar een mondkapje niet verplicht is. Bij bijeenkomsten van derden zijn we niet verantwoordelijk voor de maatregelen, maar kunnen we de organiserende partij wel stimuleren de maatregelen te bewaken. 

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken gaan door. Bij binnenkomst doet u een mondkapje op. Zodra u zit, mag het af, tenzij de mensen zelf aangeven het prettig te vinden dat u uw mondkapje op houdt. 
 • Bij huisbezoeken geldt: handen ontsmetten bij binnenkomst (met alcohol of zeep).  
 • Houd 1,5 meter afstand. Als dit niet kan, bijvoorbeeld bij het voortduwen van een rolstoel, doe dan een mondkapje op. 
 • Dit geldt ook voor de vrijwilligers die bij de mensen thuiskomen. 
 • Coördinatoren en vrijwilligers doen eerst een corona zelftest voordat ze op huisbezoek komen

Inzet vrijwilligers

 • Onze vrijwilligers kunnen nog steeds activiteiten ondernemen met onze cliënten. Daarbij zijn de basisregels uitgangspunt en moet er 1,5 meter afstand gehouden (indien mogelijk).
 • Vrijwilligers doen eerst een corona zelftest voordat ze op huisbezoek komen
 • Doen bij binnenkomst een mondkapje op. Mogen hun mondkapje afdoen zodra ze zitten en op 1,5 meter afstand zijn, tenzij de cliënt aangeeft het prettig te vinden dat ze hun mondkapje ophouden. 
 • Ontsmetten bij binnenkomst en vertrek hun handen bij huisbezoeken (met alcohol of zeep).  
 • Houden 1,5 meter afstand. Als dit niet kan, bijvoorbeeld bij het voortduwen van een rolstoel, doen zij een mondkapje op. 

Basisregels

Tot slot, neem altijd de basisregels in acht:
– was vaak en goed uw handen;
– blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u gevaccineerd bent;
– zorg voor voldoende frisse lucht door ventileren;
– hoest en nies in uw elleboog;
– het is veiliger 1,5 meter afstand van de ander te houden.

Lees het uitgebreide protocol, versie 14 december 2021:
20220125 Hoe werkt Markant in corona tijd update 25 januari 2022

Klik hier voor een samenvatting in eenvoudige taal van de laatste persconferentie