Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met een ziekte of beperking én hun mantelzorgers om op vakantie te gaan? Een aantal handige tips en adressen:

Zie ook het overzicht informele respijtzorg (PDF).

Tip van Hanneke de Boer:
“Informeer bij de zorgverzekeraar naar een eventuele vergoeding voor vervangende zorg. In sommige situaties is dat mogelijk. Dat is mede afhankelijk van de soort zorg die wordt geleverd en het verzekeringspakket van de betrokkene.”