De regels die gelden als je een bijstandsuitkering ontvangt, worden minder streng en er komt meer maatwerk en vertrouwen. Dat is goed nieuws voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering ontvangen. Nu komen zij vaak in de problemen als zij mantelzorg verlenen. Dat mag namelijk niet.

Er zijn nu strenge regels voor mensen die bijstand ontvangen. Zij mogen geen taken doen die in geld gewaardeerd kunnen worden. Mantelzorgen valt daar ook onder. Dat is niet toegestaan. Net als spullen verkopen op Marktplaats of een vriendendienst verrichten. Ook mogen zij geen giften ontvangen. Zo is zelfs een tas boodschappen aannemen van een bekende uit den boze. Wie de regels overtreedt, kan een boete krijgen of gekort worden op de uitkering.

Mantelzorgen met uitkering

Als de versoepelingen intreden, wordt mantelzorgen toegestaan. Ook mag je straks een gift in natura ontvangen, zoals boodschappen. Verder wordt het toegestaan om als bijstandsgerechtigde mantelzorger een gezamenlijke rekening te hebben met degene voor wie je zorgt, om zorguitgaven te dekken. Op dit moment wordt dat gezien als extra inkomsten, omdat een mantelzorger dat geld ook voor zichzelf kan gebruiken, waardoor je gekort wordt op je uitkering of je uitkering kan kwijtraken.

Niet meer gekort bij crisisopvang

Een andere belangrijke wijziging is dat de uitkering niet meer gekort wordt, wanneer je iemand tijdelijk in huis neemt vanwege een crisissituatie. Dat kan goed uitpakken voor mantelzorgers en zorgvragers die bijstandsgerechtigd zijn. Bijvoorbeeld als degene voor wie je zorgt na een ingreep, ongeval of andere plotselinge gebeurtenis tijdelijk 24/7 zorg nodig heeft of niet alleen gelaten kan worden.

Brief Tweede Kamer

Minister Carola Schouten van de ChristenUnie (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) vindt de huidige regels te star en gaat ze versoepelen. Zij schreef dit deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De bijstandsregels versoepelen ook op andere gebieden. Bijvoorbeeld dat het makkelijker wordt gemaakt om terug te vallen op de uitkering, nadat je tijdelijk werk hebt gevonden.

De versoepelingen moeten nog worden uitgewerkt en het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels ingaan. Maar wat wel zeker is, is dat het goed nieuws is voor mantelzorgers en zorgvragers in de bijstand. Al is het maar omdat mantelzorgen als bijstandsgerechtigde wordt toegestaan.