Op 8 maart 2016 vond in de Van Limmikhof de verdiepingsbijeenkomst over rouw en verlies plaats. Hoe kun je kennis over rouw en verliesprocessen toepassen in mantelzorgsituaties. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot: 58 professionals uit zorg en welzijn zijn aanwezig. De bijeenkomst werd georganiseerd door Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam en kwam tot stand in samenwerking met Prezens (Maria Hoeffnagel), VPTZ Amsterdam (Margriet van Vliet) en rouw- en verliesdeskundige Joke Schippers.

Hier een verslag van de bijeenkomst in foto’s:

IMG_7766

Pianist Rob Stoop van theatergroep Kracht van Beleving speelt een melodietje terwijl iedereen koffie en thee pakt en met elkaar kennis maakt.

IMG_7743

Karin van Bodegraven, van het Expertisecentrum, licht het doel van de dag toe: “Vanmiddag is een eerste aanzet om dit onderwerp te verkennen. Waar hebben jullie behoefte aan? Dat hopen we aan het eind van de middag te weten.”

IMG_7762

Theatergroep Kracht van Beleving nodigt de zaal uit om te vertellen over ervaringen met rouw en verlies en vertaalt die verhalen in theater. Als de scene is uitgespeeld…

IMG_7754

… nodigen zij de zaal uit om met elkaar in gesprek te gaan: “Ga in gesprek met elkaar over wat je hebt gezien”.

IMG_7778

Na de pauze geeft Maria Hoeffnagel, preventiewerker bij Prezens, een introductie in de theorie rondom rouw en verlies. Ze vertelt hoe ze deze inzichten gebruikt in de ondersteuning van mantelzorgers. De zaal luistert aandachtig.

IMG_7783

In gespreksgroepen wisselen de aanwezigen ervaringen uit. Hoe ga je nu om met verdriet van mantelzorgers? Wat heb je nodig om met mantelzorgers in gesprek te gaan over verlieservaringen en hen hierbij te ondersteunen?

IMG_7790

Na afloop van de gespreksgroepen wordt er driftig geschreven op de geeltjes

IMG_7794

die door dagvoorzitter Joke Schippers (rouw- en verliesdeskundige) op de flipover worden verzameld.

IMG_7799

Maria Hoeffnagel kijkt mee wat de sessies hebben opgeleverd:

IMG_7808

een inventarisatie van behoeftes van uiteenlopende professionals in zorg en welzijn, als het gaat over het thema rouw en verlies.

Lees ook het volledige verslag van de bijeenkomst, inclusief de tekst van de presentatie van Maria Hoeffnagel:
Compleet Verslag Mantelzorg gaat vaak samen met verlies_8 maart_2016