Markant gaat, na een proeftijd van een jaar, definitief door met het inzetten van vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij mensen in de laatste levensfase, die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.  Tijdens de pilot zijn op twee locaties van Cordaan getrainde vrijwilligers ingezet om terminale bewoners te ondersteunen. In verpleeghuis de Buitenhof en Gerrie Knetemannlaan. De bedoeling is dat de VPTZ-vrijwilligers straks in alle huizen van Cordaan kunnen worden ingezet. De eerste drie huizen die worden voorbereid op de komst van de vrijwilligers zijn de Riekerhof, de Diem en de Boeg.  Een aantal van onze vaste vrijwilligers heeft aangegeven dat zij graag ingezet willen worden.

Heb je ook belangstelling, neem dan contact op met de coördinatoren van dit project: Lobke Lentjes llentjes@markant.org of Lia van Dam livandam@markant.org