Anke van Sleeuwen is palliatief verpleegkundige bij Cordaan en begeleidt ongeneeslijk zieke mensen in de laatste maanden van hun leven. Onderdeel daarvan is het inzetten van vrijwilligers via Markant: “Ik heb hele goede ervaringen met de vrijwilligers van Markant, het levert zoveel blije mensen op.”  

Klein netwerk
In de praktijk komt Anke veel overbelaste mantelzorgers tegen die zorgen voor een naaste in de laatste levensfase. Deze mantelzorgers hebben vaak maar een klein netwerk. “In zo’n situatie kan een vrijwilliger van Markant zoveel betekenen. Maar eigenlijk kunnen vrijwilligers in bijna alle situaties ingezet worden, ook als er geen mantelzorger is. Tenzij mensen het echt niet willen. Daar moet je in mee gaan.” 

Nog veel te vertellen
Vrijwilligers van Markant worden goed opgeleid en voorbereid op wat hen te wachten staat. Zij weten dan ook heel goed hoe zij om moeten gaan met mensen die komen te overl
ijden. “Het liefst zet ik een vrijwilliger eerder in dan in de laatste 3 maanden. Op die manier kan iedereen aan de situatie wennen, voordat de mensen echt gaan sterven. Het geeft de mantelzorgers zoveel lucht dat ze even weg kunnen. Maar het is voor de mantelzorgers ook fijn dat ze even met een vrijwilliger kunnen kletsen. En niet alleen de mantelzorger. De mensen die komen te overlijden hebben zelf ook vaak nog heel veel te vertellen. Dan is het heel fijn dat er een vrijwilliger is die een luisterend oor kan bieden,” aldus Anke. 

Ga het gesprek aan
Als professional in de palliatieve zorg heeft Anke al ruim 10 jaar ervaring met het inzetten van vrijwilligers van Markant. Haar advies aan collega’s is dan ook om gewoon het gesprek aan te gaan. “Het is vaak een hele drempel voor mensen. En niet iedereen wil praten over de dood. Maar door er rustig en luchtig over te praten, help je mensen over deze drempel. En achteraf zijn ze allemaal zo gelukkig. Laatst nog heb ik weer 3 leuke vrijwilligers ingezet in Amsterdam Noord. De mantelzorger en cliënt waren zo tevredenOh Ank, zeiden ze, Ik ben zo blij, het was zo leuk!. Daar doe ik het uiteindelijk voor.”  

Weten wat ze moeten doen
Het advies van Anke is ook om duidelijk uit te leggen wat een vrijwilliger kan betekenen: “Mantelzorgers hoeven niet bang te zijn dat zij de vrijwilliger bezig moeten houden
. De vrijwilligers zijn goed getraind en weten wat ze moeten doen. Het is juist de bedoeling dat de mantelzorger even weg kanPas geleden vertelde een mantelzorger nog dat ze eindelijk even naar de kleinkinderen kon. Ze vond het heel moeilijk, maar is toch gegaan. En ze heeft een hele leuke middag gehad!” 

Wilt u ook een vrijwilliger aanvragen? Of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Markant via 020-886 88 00 of mail naar vptzamsterdam@markant.org
Kijk ook op onze website voor meer informatie en verhalen van vrijwilligers en mantelzorgers.