Anita Markus is elke week te vinden bij de inloopochtend van het Odensehuis in Zuidoost voor mensen met dementie, hun familie en vrienden in buurthuis Holendrecht. Vroeger kwam ze er om hulp te vragen bij de zorg voor haar naaste met dementie. Nu helpt ze anderen. Vol lof praat ze over het Odensehuis: ‘Het is een plek voor mensen met dementie en hun naasten om te ontspannen, informatie te krijgen en met lotgenoten te praten.’ 

Door alle hulp die ze kreeg, is Anita veranderd. ‘Vroeger was ik gauw boos omdat ik stress had. Mijn is boosheid verdwenen door de training die ik heb gevolgd over het omgaan met dementie. Ik kan mezelf beter beschermen en mijn grenzen aangeven.’ Wat nog meer? ‘Innerlijke vrede, rust en heel veel liefde.’ Ze lacht: ‘Ik heb nooit meer conflicten!’ 

Laagdrempelige hulp
Karine Klappe is coördinator van het Odensehuis: ‘Mantelzorgers vinden het moeilijk om aan te kloppen voor hulp. Terwijl dat juist ontzettend belangrijk is. Daarom proberen we zo laagdrempelig mogelijk te zijn, met wekelijkse inloopochtenden en voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk. En we zetten ervaringsdeskundigen in, zoals Anita, die met hun cultuurspecifieke kennis en ervaring goed kunnen helpen als het gesprek eenmaal op gang is gekomen.’

Veilig
‘De aanpak van het Odensehuis is er voornamelijk op gericht om het gesprek over dementie meer open te krijgen zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers beter weten hoe ze ermee om moeten gaan’, legt Klappe uit. ‘In Zuidoost trekken mantelzorgers zich sneller achter hun voordeur terug als ze het idee hebben er alleen voor te staan. Daarom hebben we een plek gecreëerd of liever gezegd laten ontstaan waar mensen zich veilig voelen en langzaamaan gaan denken ‘hier kan ik wel naartoe’.’ 

Mantelzorgambassadeurs
‘Het is dus vooral een kwestie van tijd om die eerste drempel, namelijk het praten over dementie, te slechten. Daartoe heeft het Odensehuis mantelzorgambassadeurs (ervaringsdeskundigen) ingezet. Zij waren het startpunt omdat zij een groot netwerk hebben in Zuidoost. Zij trekken mensen aan. Op die manier vormde zich een groep die elke donderdag bijeen komt en elke keer dingen organiseert die iedereen leuk vindt en voorzien in een behoefte. In de loop van de tijd is deze groep organisch gegroeid, gebruik makend van bestaande netwerken. Zo’n netwerk wordt op den duur ook weer een informatiepunt over hoe je met mensen met dementie omgaat. De sfeer in het Odensehuis is nu zo open dat zelfs mensen met dementie iedere donderdag ook gewoon binnen komen wandelen.’ 

Aansluiting zoeken
‘Mensen die nooit iets vertelden in de groep, realiseerden zich dat ze ook mantelzorger waren geweest. Mensen vallen de schellen van de ogen. Totdat ze bij de groep kwamen, waren ze mantelzorger. Nu ze na het overlijden van hun partner alleen zijn, en daardoor op zoek naar aansluiting, komt het verhaal los. Ze zeggen: ‘Als ik eerder was gekomen, had ik me ook eerder beter gevoeld’, besluit Klappe.

Inloopochtend Odensehuis Zuidoost

De inloopochtend van het Odensehuis is elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in buurtcentrum Holendrecht, Holendrechtplein 38. Het Odensehuis geeft ook voorlichting en biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers, werkt aan een dementievriendelijke buurt en verzorgt trainingen ‘contact maken bij dementie’ en ‘samen dementievriendelijk’.
Meer informatie:
Karine Klappe, coördinator, E karineklappe@odensehuis.nl, T 06 27 53 67 97.