Het is vandaag Internationale vrouwendag. Daarom extra aandacht voor alle vrouwelijke mantelzorgers. Nog altijd zijn het de vrouwen die vaker de zorgtaken voor een naaste op zich nemen. Al is het verschil niet zo groot: van elke 10 mantelzorgers in Nederland zijn er 6 vrouw en 4 man.

Van alle vrouwen in Nederland is 15% mantelzorger. Van de mannen is dat 11%. Ook vrouwen die voltijd werken geven vaker mantelzorg. Het is dus niet zo dat meer vrouwen mantelzorger zijn omdat ze niet werken of meer tijd hebben omdat ze in deeltijd werken.

Hoewel er meer vrouwen dan mannen mantelzorgen, is het verschil niet heel groot. Van de mantelzorgers is 58% vrouw en 42% man. Wanneer het gaat om de zorg voor de eigen partner op latere leeftijd, zijn het zelfs vaker mannen die voor hun partner zorgen. Wanneer het gaat om zorg voor ouders of schoonouders ligt de verhouding tussen mannen en vrouwen het scheefst: van alle mantelzorgers van (schoon)ouders is 64 procent vrouw en 36 procent man. Ook zien we verschillen tussen mannen en vrouwen wanneer er meer dan 3 maanden zorg gegeven moet worden aan een naaste en die zorg meer dan 8 uur per week betreft. Dan zijn het vaker vrouwen. Vooral in de leeftijd van 45-54 jaar zijn er bijna 2x zoveel vrouwen die de mantelzorg op zich nemen als mannen in dezelfde leeftijd.

Overbelasting

Vrouwen die werk en mantelzorg combineren, ervaren vaker stress en zijn vaker overbelast dan de mannelijke mantelzorgers. Daarbij maakt het niet uit of ze mantelzorg combineren met een betaalde baan of niet. Volgens onderzoek komt dat vooral omdat mannen meer taakgericht mantelzorgen, zoals het doen van financiën of het vervoer. Terwijl vrouwen de zorg vaak 24 uur per dag met zich meedragen en meer emotioneel betrokken zijn.

Amsterdam

In onze stad wordt de grootste groep mantelzorgers gevormde door vrouwen in de leeftijd van 45-75 jaar met een Nederlandse achtergrond. Zij zorgen het vaakst voor ouders of schoonouders (bijna de helft). Een op de vijf van hen zorgt voor hun partner. 19% Zorgt voor een ander familielid, 18% voor een kennis of buur en 13% van de Amsterdamse mantelzorgende vrouwen zorgt voor hun kind.

Wil je vandaag iets doen op internationale vrouwendag, kijk dan hier