Het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt professionals voor onderzoek “Wie zorgt voor degenen die zorgen?”. Wilt u helpen om de mantelzorgondersteuning te verbeteren? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

Op dit moment is een op de tien mantelzorgers overbelast. Deze overbelasting uit zich in lichamelijke klachten, psychische klachten of ander gedrag. In de toekomst neemt het belang van informele zorg verder toe en wordt er meer inzet van mantelzorgers verwacht. Dit leidt tot een mogelijke stijging van het aantal klachten onder mantelzorgers.

Om het aantal klachten van mantelzorgers te beperken, is mantelzorgondersteuning van essentieel belang. Mantelzorgondersteuning kan gezien worden als het op maat ondersteunen van mantelzorgers om ervoor te zorgen dat zij op hun eigen wijze kunnen zorgen voor hun naaste, hier voldoening uit te halen en dit vol te kunnen blijven houden. Om mantelzorgondersteuning effectief te laten zijn, is het belangrijk dat de ondersteuning sterk aansluit op de wensen van mantelzorgers, zodat zij minder belasting ervaren.

Om dit onderzoek tot een succes te brengen, zijn wij op zoek naar professionals die in hun werkzaamheden te maken hebben met mantelzorgers en door ons geïnterviewd willen worden. Het interview zal ongeveer een uur duren en wordt afgenomen op een nader te bepalen tijd en locatie die voor u uitkomt. Deelname is volledig anoniem.

Het onderzoek zal concrete inzichten en suggesties geven over wat mantelzorgers en professionals als goede mantelzorgondersteuning zien en in hoeverre professionals denken dat zij de juiste instrumenten hebben om deze mantelzorgondersteuning te bieden. Deze inzichten en aanbevelingen beschrijven we uiteindelijk in een rapportage voor met (lokale) overheden, zorgorganisaties en cliëntenorganisaties. Ook organiseren we een bijeenkomst met deze belanghebbenden waarin we de resultaten presenteren en bespreken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: vumantelzorg@gmail.com

Als u door middel van een interview aan het onderzoek wilt mee werken, dan vragen wij u om zich via een e-mail aan te melden. Dat kan ook naar het volgende e-mailadres: vumantelzorg@gmail.com

Contactinformatie
Dr. Bianca Suanet en Olivier Taverne, MSc.
Email: b.a.suanet@vu.nl en oprtaverne@gmail.com
Telefoonnummer: T 020 598 44 15