Voor veel mensen is een zonnige zomerperiode dé tijd om te genieten. Maar aanhoudende hitte vormt een gezondheidsrisico voor een aantal risicogroepen. Risicogroepen zijn ouderen, jonge kinderen, mensen met overgewicht, chronisch zieken, mensen die verkeren in sociaal isolement, daklozen, gebruikers van specifieke geneesmiddelen, alcohol of drugs.

Samen kunnen we gezondheidsproblemen en ongemak door hitte voorkomen. Zorg jij voor iemand die binnen deze risicogroepen valt? Kijk op de website van het GGD voor informatie, tips en handelingsperspectieven.