Één op de vier jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Vaak hebben ze dat zelf niet door, omdat ze het vanzelfsprekend vinden om bij te dragen in de zorg voor een familielid met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. 

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Zij helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de nodige zorg en aandacht. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn?

Sinds 2018 staan de eerste 7 dagen in het teken van de jonge mantelzorger om de omgeving bewust te maken van hun situatie. De campagne ‘Niet te missen’ is bedoeld om bewustwording te creëren over de mogelijke impact van een zorgsituatie op kinderen en jongeren. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft ook voldoening, daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo kunnen ze zich zorgen maken of juist zorgen voor zichzelf missen, meer dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis. Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leeftijd. De bewustwordingscampagne Niet te missen laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren.

In de week van de jonge mantelzorger organiseren diverse organisaties, waaronder Markant, activiteiten voor jongeren en beroepskrachten. Zie de agenda.

     

Ondersteuning

Markant heeft een speciaal programma voor jonge mantelzorgers: En nu jij! Hier kunnen jongeren 1-op-1 coaching krijgen. Ook geven we voorlichting op scholen en workshops in de klas. Kijk op deze pagina waar jonge mantelzorgers in Amsterdam nog meer terecht kunnen voor ondersteuning.

Tips voor beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met jonge mantelzorgers.

Ervaringsverhalen

Lees het interview met Fabienne (22) die voor haar moeder zorgt.

Kijk hier het interview met Cheyenne (23).

Lees het interview met Mimoun (26).