Een boekje met 5 portretten van zelfstandig wonende ouderen. Zij laten zien dat de unieke waarde van vrijwilligerswerk niet besloten ligt in het aansluiten bij hulpvragen of mogelijkheden, maar wie we kunnen zijn door contact – door Laurine Blonk, Femianne Bredewold en Anja Machielse – UvH.

Met dit boekje richten de schrijvers zich tot iedereen die betrokken is bij vrijwilligerswerk met, door en voor (zelfstandig wonende) ouderen. Wat zie je gebeuren en ontstaan in contact in het vrijwilligerswerk? Hoe is dit van betekenis voor wie iemand is of kan zijn? En wat leert dit ons over de waarde van vrijwilligerswerk?

Het gesprek hierover kan ons iets leren over betekenisvol contact, over de rol die vrijwilligerscoördinatoren hierin spelen, over de eigen waarde van vrijwilligerswerk, en over de bijdrage van vrijwilligerswerk aan de kwaliteit van leven met het ouder worden.

Download het boekje Wie ben ik als ik net langer ben wie ik was hier.

Door Laurine Blonk, Femmianne Bredewold en Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek voor het programma Samen Ouder Worden.