Mantelzorgers ervaren minder emotionele intimiteit en minder fysieke intimiteit met hun zorgvrager dan voorheen. Ook blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel dat de belasting toeneemt wanneer een mantelzorger zich meer zorgverlener voelt dan iemands partner, kind of ouder. Juist omdat de oorsprong van mantelzorg ligt in die onderlinge relatie, moeten we niet te lichtzinnig naar deze cijfers kijken, aldus MantelzorgNL.

Zorgprofessionals zouden kunnen helpen bij het in stand houden van datgene wat mantelzorger en zorgvrager bindt. Dat is essentieel in het voorkomen van overbelasting.

Dat betekent ook dat zorgprofessionals het onderwerp intimiteit en seksualiteit niet moeten schuwen. Van de mantelzorgers die zorgen voor een partner, geeft slechts 1 op de 5 aan dat de impact van de aandoening op de seksuele relatie is besproken op initiatief van de zorgprofessional.

Hanning: ‘Wanneer een zorgprofessional bijvoorbeeld in een zorgplan bespreking niet alleen inzet op zorg, maar ook op wat zorgvrager en mantelzorger samen beweegt in de relatie, is dat ook een manier om overbelasting te voorkomen. Samen kun je bekijken hoe de onderlinge band ook als iemand ziek wordt, kan blijven.’

Lees verder