Masterstudenten Data Science en Information Systems aan de UvA werken aan een project om mantelzorgers te ontzorgen. Ze ontwikkelen een app waarmee mantelzorgers via een smartwatch hun naaste met dementie op afstand in de gaten kunnen houden. De studenten zoeken mantelzorgers die voor iemand met dementie zorgen voor het invullen van een vragenlijst.

Samen met het Smart Health and Vitality Lab van de Hogeschool van Amsterdam, werken de studenten aan het ontwikkelen van een een app die samenwerkt met een smartwatch. De smartwatch wordt gedragen door de persoon met dementie. De gegevens worden opgeslagen in de app. Op deze manier kan de mantelzorger makkelijk in de gaten houden hoe het gaat met de verzorgde, ook op afstand. De bedoeling is dat zorg op afstand hierdoor makkelijker gemaakt wordt en dat er tijdig ingespeeld kan worden op onregelmatigheden in vitale functies van de verzorgde. Dit moet er aan bijdragen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Maar ook makkelijker even alleen gelaten kunnen worden. Dat draagt bij aan het ontzorgen van de mantelzorger. De gegevens van een verzorgde worden enkel en alleen gedeeld met de desbetreffende mantelzorger(s), de betrokkene moet hier zelf toestemming voor geven.

De studenten horen graag van de mantelzorgers wat zij van hun concept vinden en wat er eventueel aan verbeterd kan worden. Door middel van een vragenlijst willen de studenten de gebruikersvriendelijkheid en relevantie van de app testen.

De mening van de mantelzorgers is heel belangrijk voor het project. Wilt u meedoen met het onderzoek, vul dan de vragenlijst in. De antwoorden die u geeft zijn helemaal anoniem!

Vul de vragenlijst in