Advies

Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam brengt op verzoek advies uit aan de gemeente over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Ook de afzonderlijke stadsdelen kunnen het expertisecentrum benaderen met adviesvragen over (aspecten van) mantelzorg en mantelzorgondersteuning. De stadsdelen krijgen het aanbod van 40 uur per jaar voor een stadsdeelgerelateerde vraag. 
 
Daarnaast kunnen zorg- en welzijnsinstellingen bij het expertisecentrum terecht voor advies, bijvoorbeeld over beleid ten aanzien van de samenwerking met mantelzorgers. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met Heidi Wintels, projectleider van het Expertisecentrum: T 020 886 88 00 of hwintels@markant.org