Wat we doen

Markant helpt mantelzorgers. Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in hun naaste omgeving met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of een terminale ziekte. Dit doen wij op verschillende manieren.

Hieronder treft u een overzicht van alle ondersteuning die wij bieden.

Inloopspreekuur voor mantelzorgers in Diemen
Onze mantelzorgmakelaar in Diemen ondersteunt mantelzorgers met informatie en advies, kan regeltaken van de mantelzorger overnemen en biedt een luisterend oor.
Mantelzorgers uit Amsterdam kunnen terecht bij het Sociaal Loket of bij de Maatschappelijke Dienstverlening.

Bijeenkomsten & cursussen voor mantelzorgers
We geven verschillende cursussen waarbij we mantelzorgers in staat stellen de zorg langer vol te houden. Mantelzorgers kunnen na het volgen van de cursussen beter hun grenzen aangeven of klaar staan voor andere mantelzorgers. Zie onze agenda voor data.

 • Cursus de zorg de baas: Voor mantelzorgers die willen leren hun grenzen aan te geven, zodat zij een betere balans kunnen vinden.
  Download de flyer: Cursus de zorg de baas
 • Training ‘Werk en Mantelzorg combineren’: Voor mantelzorgers die op zoek zijn naar een goede mantelzorg- en werkbalans.
  Download de flyer: Werk en mantelzorg combineren
 • Training ‘Mantelzorg en werkzoekend’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke de Boer via 020 886 88 00.
 • Training ‘Rouw en verlies’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin van Bodegraven via 020 886 88 00.
 • Training ‘Hoe krijg ik weer tijd voor mezelf’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin van Bodegraven via 020 886 88 00.
 • Online training: ‘Ennujij!’ voor jonge mantelzorgers.
 • Online training: ‘De zorg de baas’.

Ons cursusaanbod wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Inzet van vrijwilligers (Informele respijtzorg)
In heel Amsterdam zetten wij vrijwilligers in zodat een mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Dit doen we bij mantelzorgers die zorgen voor iemand die dement is of iemand die een chronische ziekte of een beperking heeft.
Download de flyer: Het betere werk!
Deze dienst wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

(O)maatjes
Vrijwilligers worden ingezet bij jonge moeders met een lichte verstandelijke beperking. De vrijwilliger helpt de moeder bij de opvoeding en verzorging van hun kind.
Download de flyer: Ik zoek een lieve Oma…
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Gewoon uit logeren, Gewoon een dagje uit
Markant koppelt vrijwilligers aan ouders met een kind met een beperking. De vrijwilligers gaan een keer per maand op stap met het kind of bieden een keer per maand een logeeradres zodat de ouders even vrijaf hebben.
Download de flyer: Maak een kind blij, word logeerouder!
Download de folder: Logeergezinnen van Markant
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase
Wij ondersteunen mensen die zich in de laatste levensfase bevinden. Dat doen we door het geven van informatie, advies, emotionele ondersteuning en de inzet van vrijwilligers.
Download: Informatiefolder VPTZ
Download: ‘Er zijn’ word vrijwilliger! Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
Gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Coaching sociaal werk (regelhulp)
Tijdelijke ondersteuning van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen van Cordaan. Vrijwillige coaches sociaal werk geven hulp bij regelzaken en het op orde brengen van hun administratie, variërend van het ordenen van de post, invullen van formulieren, meegaan naar instanties tot het inschakelen van het sociale netwerk van de bewoner. Meer informatie kunt u bij George Worthington via 020 886 88 00 krijgen.

Who cares?! – Jonge mantelzorgers in jouw klas
Who cares?! vraagt op scholen voor voortgezet onderwijs en MBO aandacht voor jongeren die opgroeien met een ziek, psychisch ziek of verslaafd familielid of een familielid met een beperking.
Bekijk de webpagina van Who cares?!
Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam en de gemeente Zaanstad.

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam 
Wij brengen kennis over mantelzorg in Amsterdam bij elkaar en dragen deze over aan professionals in zorg en welzijn. Zo werken we aan meer bewustwording over mantelzorg, verbeteren we de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers en zorgen we ervoor dat overbelasting of zelfs ontsporing eerder wordt gesignaleerd.
Wij houden ons met diverse onderwerpen bezig:  U treft alle onderwerpen aan op onze website.
Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.