Wat we doen

Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald zorgt voor een naaste met een lichamelijke of verstandelijke beperking, dementie, een chronische ziekte of een naaste die terminaal ziek is. Markant ondersteunt mantelzorgers bij hun intensieve werk. Mantelzorgers kunnen bij ons onder meer terecht voor informatie, hulp, advies, cursussen en trainingen. Ook kan Markant een vrijwilliger inzetten, zodat mantelzorgers even de handen vrij hebben om op te laden.

Hieronder een overzicht van de ondersteuning die Markant kan bieden.

Bijeenkomsten & cursussen voor mantelzorgers

Mantelzorgen kan zwaar zijn. En ook lastig. Daarom houden we regelmatig informatieve bijeenkomsten om mantelzorgers over een bepaald onderdeel te informeren. Maar ook geven we verschillende cursussen die gericht zijn op jouw welzijn als mantelzorger. Met als doel om je in staat te stellen de zorg vol te houden. Zo hebben we cursussen waarin je leert beter je grenzen aan te geven of meer balans te vinden in het zorgen voor jezelf en het zorgen voor een ander.

Zie hier het overzicht van de cursussen en trainingen.
Zie onze agenda voor het actuele aanbod.

Ons cursusaanbod wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Inzet van vrijwilligers (informele respijtzorg)

Mantelzorgers kunnen bij Markant een vrijwilliger aanvragen. De vrijwilliger komt een paar uur per week thuis om degene voor wie je zorgt gezelschap te houden of iets leuks met hem of haar te ondernemen. Zo heb je even tijd voor jezelf. Dit doen we bij mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie, chronische ziek is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft. Ook koppelen we vrijwilligers aan ouders met een kind met een beperking. Onze vrijwilligers kunnen worden ingezet in heel Amsterdam, Diemen en Duivendrecht.

Meer informatie over de inzet van vrijwilligers

Vrijwilligerswerk van Markant wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Vrijwilligers bij mensen in de laatste levensfase

Markant zet specifiek getrainde vrijwilligers VPTZ  in bij mensen in de laatste levensfase en hun naasten. VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. We geven, onder andere, emotionele ondersteuning. Onze coördinatoren weten welke hulp in Amsterdam beschikbaar is. Daardoor kunnen we mensen adviseren en snel op weg helpen om de juiste ondersteuning te organiseren voor het moment dat dat nodig is.

Meer informatie over vrijwilligers palliatieve terminale zorg
Download: Informatiefolder VPTZ

Gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ondersteuning voor 70-plussers met kanker. Project Navigator

Markant neemt deel aan het project Navigate. In dit project leiden we vrijwilligers op om ouderen met kanker te ondersteunen. De getrainde vrijwilligers helpen de ouderen (70+) om hun leven zo goed mogelijk te organiseren. Zo helpen ze de weg te vinden naar beschikbare ondersteuning, diensten en hulp in Amsterdam. Vanwege deze ‘wegwijs’ functie, heten deze vrijwilligers navigators. Navigators kunnen mensen bijvoorbeeld helpen met het verbreden en onderhouden van hun sociale contacten. Of met het zoeken naar ondersteunende diensten zoals vervoer of een maaltijdservice. En bij het vinden van online informatie. Navigators helpen zo om de kwaliteit van leven van ouderen met kanker en hun naasten te verbeteren. Zij bezoeken de cliënten thuis en nemen uitgebreid de tijd om te luisteren en te helpen met praktische zaken. 

Om in aanmerking te komen voor hulp van een navigator, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees hier meer. 

Logeerhuis voor logeeropvang en buurtactiviteiten

In 2023 opent Stichting Logeerhuizen Amsterdam (een initiatief van Markant en DoYourSelf) een Logeerhuis in de Tolstraat in de Amsterdamse De Pijp. Hier kunnen gasten logeren om hun mantelzorger te ontlasten. Dat kan van 1 nacht tot twee weken, bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie wil. Hiermee dragen we bij aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Ook biedt het Logeerhuis diensten voor kwetsbare buurtgenoten.
Voor reserveringen kun je bellen met de zorgbemiddeling van Cordaan:
020-2290603.
Voor het inwinnen van informatie kun je bellen met Logeerhuis Tolstraat:
020-2134550.
Of kijk voor meer info op website Logeerhuizen Amsterdam

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam

Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam van Markant werkt aan meer bewustwording over mantelzorg. Dat doen we door kennis over mantelzorg in Amsterdam bij elkaar te brengen en over te dragen aan professionals in zorg en welzijn. Zo verbeteren we de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers en zorgen we ervoor dat overbelasting of zelfs ontsporing eerder wordt gesignaleerd. Daarnaast adviseren wij de gemeente Amsterdam en organisaties op het terrein van mantelzorg.

De thema’s waarmee het Expertisecentrum zich bezighoudt
Producten en diensten voor professionals

Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

En nu jij! -coaching en training voor jonge mantelzorgers

Met ‘En nu jij!’ helpen we jongeren die mantelzorgen met online en live coaching op maat. Ook hebben we groepstrainingen voor mantelzorgers van 15-20 jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van En nu jij!

Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

Markant op school

Markant vraagt op scholen in Amsterdam aandacht voor jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. We organiseren activiteiten op scholen en dragen kennis over op het schoolteam. Samen werken we aan betere herkenning, erkenning en ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Meer informatie

Inloopspreekuur in Diemen

In Diemen hebben we een inloopspreekuur. Onze mantelzorgconsulenten kunnen mantelzorgers ondersteunen met informatie, advies en regeltaken en zij bieden en een luisterend oor.
Lees meer

Gesubsidieerd door gemeente Diemen.

Inloopspreekuur in Duivendrecht

In Duivendrecht hebben we een inloopspreekuur. Onze mantelzorgconsulenten kunnen mantelzorgers ondersteunen met informatie, advies en regeltaken en zij bieden en een luisterend oor.
Lees meer

Gesubsidieerd door gemeente Ouder-Amstel.

Voor de gemeente Amsterdam is dit anders geregeld en hebben wij geen apart spreekuur. Mantelzorgers uit Amsterdam kunnen terecht bij de Buurtteams, waarmee wij samenwerken en die zo nodig naar Markant kunnen doorverwijzen.