Wat we doen

Markant ondersteunt mantelzorgers bij hun intensieve werk. Mantelzorgers kunnen bij ons onder meer terecht voor informatie, hulp, advies, cursussen en trainingen. Ook kan Markant een vrijwilliger inzetten, zodat mantelzorgers even de handen vrij hebben om op te laden. Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald zorgt voor een naaste met een lichamelijke of verstandelijke beperking, dementie, een chronische ziekte of die terminaal ziek is. Hieronder een overzicht van de ondersteuning die Markant kan bieden.

Bijeenkomsten & cursussen voor mantelzorgers

Mantelzorgen kan zwaar zijn. En ook lastig. Daarom houden we regelmatig informatieve bijeenkomsten om mantelzorgers over een bepaald onderdeel te informeren. Maar ook geven we verschillende cursussen die gericht zijn op het welzijn van mantelzorgers. Met als doel om mantelzorgers in staat te stellen de zorg vol te houden. Zo hebben we cursussen waarin je leert beter je grenzen aan te geven of meer balans te vinden in het zorgen voor jezelf en het zorgen voor een ander.

Zie onze agenda voor cursussen en data.
Of doe de online training ‘De zorg de baas’ die je op elk willekeurig moment zelf kan volgen.

Ons cursusaanbod wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Inzet van vrijwilligers (Informele respijtzorg)

Mantelzorgers kunnen bij Markant een vrijwilliger aanvragen, die op afgesproken tijden de zorg uit handen komt nemen. Zo heb je even tijd voor jezelf. Dit doen we bij mantelzorgers die zorgen voor iemand die dement is, chronische ziek is of een beperking heeft. Ook koppelen we vrijwilligers aan ouders met een kind met een beperking. De vrijwilligers gaan dan een keer per maand op stap met het kind of bieden een  logeeradres, zodat de ouders even vrijaf hebben. Onze vrijwilligers kunnen worden ingezet in heel Amsterdam, Diemen en Duivendrecht.

Meer informatie over de inzet van vrijwilligers

Vrijwilligerswerk van Markant wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase

Markant ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Dat doen we niet alleen door het geven van informatie, advies en emotionele ondersteuning, maar ook door de inzet van speciaal getrainde vrijwilligers.

Download: Informatiefolder VPTZ

Gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Logeerhuis

Markant opent in het najaar 2022 een Logeerhuis, waar mensen die door een mantelzorger worden verzorgd, één of meerdere nachten kunnen komen logeren. Dit geeft de mantelzorger wat lucht en tijd om iets voor zichtzelf te doen. Of om eindelijk eens op vakantie te gaan.

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam

Markant werkt aan meer bewustwording over mantelzorg. Dat doen we door kennis over mantelzorg in Amsterdam bij elkaar te brengen en over te dragen aan professionals in zorg en welzijn. Zo verbeteren we de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers en zorgen we ervoor dat overbelasting of zelfs ontsporing eerder wordt gesignaleerd.
De onderwerpen waarmee het Expertisecentrum zich bezighoudt, vindt u hier.

Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

En Nu Jij! – coaching voor jonge mantelzorgers

Met ‘En Nu jij!’ helpen we jonge mantelzorgers met online en live coaching op maat.

Kijk voor meer informatie op de website van En Nu Jij!

Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

Inloopspreekuur in gemeente Diemen en Duivendrecht

Elke woensdag van 9.00 tot 14.00 uur zitten onze mantelzorgconsulenten klaar op het inloopspreekuur in De Brede Hoed in Diemen. Zij kunnen mantelzorgers ondersteunen met informatie, advies en regeltaken en bieden en een luisterend oor. Dit inloopspreekuur is voor mantelzorgers uit Diemen en Duivendrecht, of die voor iemand zorgen die in een van deze gemeenten woont. Het spreekuur in Duivendrecht is per 1-1-2022 samengevoegd met het spreekuur in Diemen.

Voor de gemeente Amsterdam is dit anders geregeld en hebben wij geen apart spreekuur. Mantelzorgers uit Amsterdam kunnen terecht bij het Sociaal Loket of bij de Buurtteams, waarmee wij samenwerken en die zo nodig naar Markant kunnen doorverwijzen.