Wat we doen

Markant helpt mantelzorgers. Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in hun naaste omgeving met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of een terminale ziekte. Dit doen wij op verschillende manieren.

Hieronder treft u een overzicht van alle ondersteuning die wij bieden.

Inloopspreekuur voor mantelzorgers in Diemen
Onze mantelzorgmakelaar in Diemen ondersteunt mantelzorgers met informatie en advies, kan regeltaken van de mantelzorger overnemen en biedt een luisterend oor.
Mantelzorgers uit Amsterdam kunnen terecht bij het Sociaal Loket of bij de Maatschappelijke Dienstverlening.

Inloopspreekuur voor mantelzorgers in Duivendrecht
Onze mantelzorgmakelaars in Duivendrecht geven informatie en advies, zoeken zaken voor u uit, leggen contact met hulpverleners, verwijzen door, werken samen met andere organisaties en bieden een luisterend oor.
Mantelzorgers uit Amsterdam kunnen terecht bij het Sociaal Loket of bij de Maatschappelijke Dienstverlening.

Bijeenkomsten & cursussen voor mantelzorgers
We geven verschillende cursussen waarbij we mantelzorgers in staat stellen de zorg langer vol te houden. Mantelzorgers kunnen na het volgen van de cursussen beter hun grenzen aangeven of klaar staan voor andere mantelzorgers. Zie onze agenda voor data.
Ook zijn er online trainingen die u op elk willekeurig moment kan volgen.

Ons cursusaanbod wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Inzet van vrijwilligers (Informele respijtzorg)
In heel Amsterdam, Diemen en Duivendrecht zetten wij vrijwilligers in, zodat een mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf. Dit doen we bij mantelzorgers die zorgen voor iemand die dement is of iemand die een chronische ziekte of een beperking heeft. Ook koppelen we vrijwilligers aan ouders met een kind met een beperking. De vrijwilligers gaan dan een keer per maand op stap met het kind of bieden een keer per maand een logeeradres zodat de ouders even vrijaf hebben.
Downloads:

Vrijwilligers van Markant worden mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase
Wij ondersteunen mensen die zich bevinden in de laatste levensfase. Dat doen we door het geven van informatie, advies, emotionele ondersteuning en de inzet van vrijwilligers.
Download: Informatiefolder VPTZ
Download: ‘Er zijn’ word vrijwilliger! Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
Gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam 
Wij brengen kennis over mantelzorg in Amsterdam bij elkaar en dragen deze over aan professionals in zorg en welzijn. Zo werken we aan meer bewustwording over mantelzorg, verbeteren we de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers en zorgen we ervoor dat overbelasting of zelfs ontsporing eerder wordt gesignaleerd.
Wij houden ons met diverse onderwerpen bezig:  U treft alle onderwerpen aan op onze website.
Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

Who cares?! – Jonge mantelzorgers in jouw klas
Who cares?! vraagt op scholen voor voortgezet onderwijs en MBO aandacht voor jongeren die opgroeien met een ziek, psychisch ziek of verslaafd familielid of een familielid met een beperking.
Bekijk de webpagina van Who cares?!
Gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.