Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtenfunctionarissen

Bij Markant vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij je verder helpen met een oplossing. We stellen het op prijs als je je klacht kenbaar maakt bij ons en als het mogelijk is in gesprek gaat met de betrokken persoon of de manager van Markant. Kom je er samen niet uit of wil je een klacht indienen, dan kan dat via de klachtenregeling.

Markant maakt deel uit van de zorgorganisatie Cordaan en valt zodoende ook onder de klachtenregeling van Cordaan. Voor de uitvoering daarvan heeft Cordaan een team klachtenfunctionarissen. Het indienen van een klacht kan mondeling, telefonisch, via de mail of via een klachtenformulier. Bij de klachtenfunctionaris kun je ook terecht met vragen, voor informatie of advies.

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling en klachtenfunctionarissen.