Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtenfunctionarissen

Bij Markant vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij je verder helpen met een oplossing voor je probleem.

Markant maakt deel uit van de zorgorganisatie Cordaan. Cordaan heeft een klachtenregeling en voor de uitvoering daarvan een team klachtenfunctionarissen. Het indienen van een klacht kan mondeling, telefonisch, via de mail of via een klachtenformulier. Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook terecht met vragen, voor informatie of advies.

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling en klachtenfunctionarissen.