Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtenfunctionarissen

Bij Markant vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij je verder helpen met een oplossing.

Markant maakt deel uit van de zorgorganisatie Cordaan en valt zodoende ook onder de klachtenregeling van Cordaan. Voor de uitvoering daarvan heeft Cordaan een team klachtenfunctionarissen. Het indienen van een klacht kan mondeling, telefonisch, via de mail of via een klachtenformulier. Bij de klachtenfunctionaris kun je ook terecht met vragen, voor informatie of advies.

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling en klachtenfunctionarissen.