Privacyverklaring

Om ons werk te kunnen doen hebben we enkele gegevens van u: uw e-mailadres, veelal ook uw naam, adres, telefoonnummer en gegevens over uw privésituatie. Deze gegevens gaf u ons bij inschrijving, of u bent op een andere manier aangemeld. Deze gegevens worden nooit aan andere organisaties verkocht of voor commerciële doeleinden gebruikt.

Als wij uw gegevens delen dan is altijd in overleg met u en met uw toestemming. Wij doen er alles aan om uw privacy te respecteren en veilig met uw gegevens om te gaan.
We bewaren uw gegevens zolang u gebruik maakt van ons aanbod en daarna blijven uw gegevens maximaal 5 jaar in archief. Dit is nodig voor de financiële verantwoording aan onze financierders. U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, een afschrift te vragen, of te laten verwijderen. Dit kunt u telefonisch melden of stuur ons een e-mail.

Als u één of meerdere nieuwsbrieven van Markant ontvangt, kunt u zich altijd uitschrijven via een afmeld-link die onderaan de nieuwsbrief staat. Onze nieuwsbrieven worden gemaakt in het systeem van E-Mark.

Markant is onderdeel van Cordaan en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie vind je hier.