Werken bij Markant

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht en maakt deel uit van Cordaan. Elke dag helpen we Amsterdammers om de zorg voor een partner, een kind, een familielid of vriend vol te houden. Dat doen we onder meer door het geven van trainingen en voorlichting, via het inzetten van vrijwilligers voor respijtzorg en binnenkort ook met een Logeerhuis. Ook ondersteunen we mensen in de laatste levensfase met vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Daarnaast bevorderen we via ons Expertisecentrum de deskundigheid van professionals in zorg, welzijn en onderwijs in Amsterdam, en adviseren we de gemeente en instanties op het terrein van mantelzorg.

Kom werken bij Markant, centrum voor mantelzorg!

Op dit moment hebben wij geen vacatures