Over Markant

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. Wij helpen mantelzorgers de balans en regie over het leven te behouden zodat zij het zorgen voor een ander blijven volhouden. Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ondersteunen we mantelzorgers om de balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Ook zetten we vrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam
Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam is onderdeel van Markant en richt zich specifiek op professionals uit zorg en welzijn. Wij brengen kennis over mantelzorg in Amsterdam bij elkaar en dragen deze over. Zo werken we aan meer bewustwording over mantelzorg en stimuleren wij de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers.

Vrijwilligerszorg
Vrijwilligers van Markant kunnen de naaste die u verzorgt, een paar uur per week thuis gezelschap houden of iets leuks ondernemen met hem/haar. U heeft dan even de handen vrij om iets voor uzelf te doen. Onze vrijwilligers worden ingezet bij volwassenen en kinderen die langdurig ziek zijn of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, bij dementerende ouderen, jonge moeders met een licht verstandelijke beperking en bij mensen in de laatste levensfase. Ook is er de mogelijkheid voor thuiswonende kinderen met een beperking, om maandelijks een weekend te logeren of een dagje te spenderen bij een logeergezin.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
De VPTZ is onderdeel van Markant en richt zich op de palliatieve terminale zorgondersteuning. Wij zetten specifiek getrainde vrijwilligers in bij mensen in de laatste levensfase. Daarnaast ondersteunen wij hen en hun naasten met advies, informatie, emotionele ondersteuning en nazorg. Onze coördinatoren weten welke hulp in Amsterdam beschikbaar is en kunnen mensen snel op weg helpen om de juiste ondersteuning te organiseren voor het moment dat dat nodig is.

Downloads

Folder: Folder Markant oktober 2021

Markant is sinds juni 2018 door SBB erkend als leerbedrijf. Door deze erkenning zijn wij bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.