Over Markant

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. Markant helpt mantelzorgers balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor informatie, advies, cursussen, begeleiding en praktische ondersteuning, onder andere door de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilligerszorg
Vrijwilligers van Markant komen een paar uur per week thuis om degene voor wie je zorgt gezelschap te houden of iets leuks met hem of haar te ondernemen. Zo heb je de handen vrij om iets voor jezelf te doen en op te laden. We zetten onze vrijwilligers in bij volwassenen en kinderen die langdurig ziek zijn of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, bij dementerende ouderen en bij jonge moeders met een licht verstandelijke beperking. Thuiswonende kinderen met een beperking, kunnen maandelijks een weekend logeren of een dagje spenderen bij een logeergezin.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Het onderdeel VPTZ van Markant zet specifiek getrainde vrijwilligers in bij mensen in de laatste levensfase en hun naasten (palliatieve terminale zorgondersteuning). We geven emotionele ondersteuning en nazorg. Onze coördinatoren weten welke hulp in Amsterdam beschikbaar is. Daardoor kunnen we mensen adviseren en snel op weg helpen om de juiste ondersteuning te organiseren voor het moment dat dat nodig is.

Logeerhuis
Op 1 december 2022 opent Stichting Logeerhuizen Amsterdam (een samenwerking tussen Markant en DoYourSelf) een Logeerhuis in de Tolstraat in de Amsterdamse De Pijp. Hier kunnen gasten logeren om hun mantelzorger eventjes te ontlasten. Dat kan van 1 nacht tot twee weken, bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie wil. Hiermee dragen we bij aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam
Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam is het onderdeel van Markant dat zich richt op professionals in zorg en welzijn. Wij brengen kennis over mantelzorg in Amsterdam bij elkaar en dragen die aan hen over. Zo werken we aan meer bewustwording over mantelzorg en stimuleren we de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers. Daarnaast adviseren wij de gemeente Amsterdam en organisaties op het terrein van mantelzorg.

Download: Folder Dienstverlening Markant

Leerbedrijf
Markant is sinds juni 2018 door SBB erkend als leerbedrijf. Dat houdt in dat wij bevoegd zijn om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.