De cursus ‘Omgaan met autisme’ van Prezens heeft als doel handvatten te bieden in het omgaan met (lastige) situaties die zich kunnen voordoen bij het samenleven met iemand met een autisme spectrum stoornis.

Door het doen van deze cursus versterk je je vermogen om zelf richting te geven aan je leven, ook al zijn de omstandigheden moeilijk. Er wordt uitgegaan van je eigen kracht. Je leert tijd en ruimte voor jezelf in te bouwen.

Dit is een cursus van 8 bijeenkomsten.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Algemene informatie over autisme (oorzaken, symptomen, verloop en verklaringsmodellen).
  • Emotionele gevolgen die het hebben van autisme kan hebben voor uzelf en uw naaste.
  • (Effectiever) communiceren met elkaar.
  • Aandacht voor uzelf en goed voor uzelf zorgen.
  • Ervaringen uitwisselen over het hebben van een partner, volwassen kind, ouder, brus broer/zus of vriend(in) met autisme.

Voor wie
Deze cursus is toegankelijk voor mensen uit Amsterdam, Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland met een naaste van 17 jaar of ouder. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer
De start is vrijdag 19 januari. Vervolgdata: 26 januari, 2-9-16 februari en 1-8 maart. Op 5 april is er een terugkombijeenkomst.
Tijdstip: 9.30 tot 11.30 uur

Waar
GGZ in Geest, Louwesweg 6K in Amsterdam

Aanmelden
Deze cursus wordt gegeven door Prezens / GGZ in Geest. Je kunt je daar aanmelden
Voor meer informatie kun je mailen naar preventie@prezens.nl of bellen naar 088 788 50 15