Bij deze voorlichting gaan we in op regelingen en vergoedingen waarvan je als mantelzorger gebruik kan maken om uitgaven te beperken. Of om geld te besparen. 

Deze voorlichting is geannuleerd. Houd onze agenda in de gaten voor een nieuwe datum.

Langdurig zorgen voor een naaste met een ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk aan autokosten, parkeergeld of extra uitgaven die je doet in verband met de ziekte of beperking van de verzorgde. Dat kan best in de papieren lopen. Dan is het goed om te weten dan er een aantal vergoedingen en voorzieningen is waarop je aanspraak kunt maken. Daar gaat deze voorlichting over. Door op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, voorkom je dat je voor zaken betaalt waar voorzieningen voor zijn.

Hier gaan we het over hebben 

 • Hoe wordt de zorg gefinancierd?
  – Welke van de 4 verschillende wetten financiert de zorg van jouw naaste?
  – Zorg in natura of zelf betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  – Wat kan een aanvullende zorgverzekering voor mantelzorg vergoeden?
 • Welke voorzieningen waarmee ik kan besparen, zijn er? Denk aan:
  – Parkeervergunning of ontheffing blauwe zone voor mantelzorgers.
  – Tegemoetkoming kosten openbaar vervoer.
  – Voorzieningen voor vervoer.
  – Voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder logeeropvang en hulpmiddelen.
  – Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (RTM) voor lage inkomens.
  – Verlaging inkomensafhankelijke huurverhoging
 • Regelingen van de overheid
  – Extra kinderbijslag voor thuiswonende kind met intensieve zorg.
  – Aftrekbare kosten bij de belastingaangifte.
 • Verlofregelingen

Heb je alleen interesse in het persoonsgebonden budget (pgb), dan adviseren we je de uitgebreidere voorlichting ‘Alles over het pgb’ te volgen.

Wanneer
Woensdag 8 mei van 15.30 tot 18.00 uur.

Waar
NoLIMIT, Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

Voor wie  
Voor mensen uit Amsterdam-Zuidoost die langdurig voor een ander zorgen
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door stadsdeel Zuidoost . Woon je in een ander stadsdeel, dan kun je je wel aanmelden, maar bij grote belangstelling hebben mantelzorgers uit Zuidoost voorrang bij inschrijving.