Bij deze voorlichting gaan we in op regelingen en vergoedingen waarvan je als mantelzorger gebruik kan maken om uitgaven te beperken. Of om geld te besparen. 

Langdurig zorgen voor een naaste met een ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk aan autokosten, parkeergeld of extra uitgaven die je doet in verband met de ziekte of beperking van de verzorgde. Dat kan best in de papieren lopen. Dan is het goed om te weten dan er een aantal vergoedingen en voorzieningen is waarop je aanspraak kunt maken. Daar gaat deze voorlichting over. Door op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, voorkom je dat je voor zaken betaalt waar voorzieningen voor zijn.

Hier gaan we het over hebben 

 • Hoe wordt de zorg gefinancierd?
  – Welke van de 4 verschillende wetten financiert de zorg van jouw naaste?
  – Zorg in natura of zelf betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  – Wat kan een aanvullende zorgverzekering voor mantelzorg vergoeden?
 • Welke voorzieningen waarmee ik kan besparen, zijn er? Denk aan:
  – Parkeervergunning of ontheffing blauwe zone voor mantelzorgers.
  – Tegemoetkoming kosten openbaar vervoer.
  – Voorzieningen voor vervoer.
  – Voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder logeeropvang en hulpmiddelen.
  – Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (RTM) voor lage inkomens.
  – Verlaging inkomensafhankelijke huurverhoging
 • Regelingen van de overheid
  – Extra kinderbijslag voor thuiswonende kind met intensieve zorg.
  – Aftrekbare kosten bij de belastingaangifte.
 • Verlofregelingen

Heb je alleen interesse in het persoonsgebonden budget (pgb), dan adviseren we je de uitgebreidere voorlichting Alles over het pgb te volgen.

In samenwerking met de Flying Squad. Zij geven uitleg over de voorwaarden van alle regelingen voor Amsterdammers met weinig geld. Zo vertellen zij bijvoorbeeld hoeveel inkomen, spaargeld en waardevolle spullen iemand mag hebben. Ook delen zij folders uit. Kijk voor een overzicht van alle regelingen op amsterdam.nl/pakjekans.

Wanneer
Woensdag 24 april van 13.30 tot 15.00 uur

Waar
Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam

Voor wie 
Voor mensen uit Amsterdam-Zuid die langdurig voor een ander zorgen.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door stadsdeel Zuid. Woon je in een ander stadsdeel, dan kun je je wel aanmelden, maar bij grote belangstelling hebben mantelzorgers uit stadsdeel Zuid voorrang bij inschrijving.

Aanmelden   
Meedoen kost niets. Meld je aan via onderstaand formulier. Vragen? Bel ons op (020) 886 88 00.