Bij deze voorlichting themabijeenkomst gaan we in op regelingen en vergoedingen waarvan je als mantelzorger gebruik kan maken om uitgaven te beperken. Of om geld te besparen. 

Langdurig zorgen voor een naaste met een ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk aan autokosten, parkeergeld, of extra uitgaven die je doet in verband met de ziekte of beperking van de verzorgde. Dat kan best in de papieren lopen. Dan is het goed om te weten dan er een aantal vergoedingen en voorzieningen is waarop je aanspraak kunt maken. Daar gaat deze voorlichting over. Door op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, voorkom je dat je voor zaken betaalt waar voorzieningen voor zijn.
 

Hier gaan we het over hebben 

 • Hoe wordt de zorg gefinancierd?
  – Welke van de 4 verschillende wetten financiert de zorg van jouw naaste?
  – Zorg in natura of zelf betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  – Wat kan een aanvullende zorgverzekering voor mantelzorg vergoeden? 
 • Welke voorzieningen waarmee ik kan besparen, zijn er? Denk aan:
  – Parkeervergunning of ontheffing blauwe zone voor mantelzorgers.
  – Tegemoetkoming kosten openbaar vervoer.
  – Voorzieningen voor vervoer.
  – Voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder logeeropvang en hulpmiddelen.
  – Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (RTM) voor lage inkomens.
  – Verlaging inkomensafhankelijke huurverhoging 
 • Regelingen van de overheid
  – Extra kinderbijslag voor thuiswonende kind met intensieve zorg.
  – Aftrekbare kosten bij de belastingaangifte. 
 • Verlofregelingen 

Heb je alleen interesse in het persoonsgebonden budget (pgb), dan adviseren we je de uitgebreidere voorlichting Alles over het pgb te volgen. 

Wanneer
Dinsdag 25 april van 15.00 tot 17.00 uur.

Waar
NoLIMIT, Geldershoofd 80, 1103 BG, Amsterdam-Zuidoost

Voor wie
Voor mensen uit Amsterdam-Zuidoost die langdurig voor een ander zorgen.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door Zuidoost. Woon je in een ander stadsdeel, dan kun je je wel aanmelden, maar bij grote belangstelling hebben mantelzorgers uit Zuidoost voorrang bij inschrijving. 

Aanmelden
Meedoen kost niets. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.