Twee introductiecolleges over waarden en normen in begeleidingssituaties.

Soms zal zich in het begeleidingswerk met deelnemers een situatie voordoen waarin je je afvraagt: “kán dit eigenlijk wel?”. Naar je gevoel botst er dan iets met waarden en normen die voor jou belangrijk zijn. Een deelnemer kan getroffen worden door norm overschrijdend gedrag. Of er doet zich iets voor in de begeleidingsrelatie waardoor je waarden en normen bespreekbaar wil maken.

Doel en inhoud
Hoe breng je deze zaken helder onder woorden? Wat zijn je argumenten wanneer je merkt dat er grenzen worden overschreden?

Welke kennis over waarden en normen wordt ons hierbij aangereikt in de filosofie? Welke ethische regels zijn geldig en hoe hanteer je die? Daarover zal het gaan in twee introductiecolleges ‘waarden en normen in begeleidingssituaties’. Het eerste college is een inleiding in de moraalfilosofie. In het tweede college staan ethische dilemma’s en het hanteren van ethische regels centraal aan de hand van casuïstiek.

Na het volgen van de colleges

  • Ben je op de hoogte van verschillende voren van ethiek: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek.
  • Ben je op de hoogte van ethische dilemma’s.
  • Ben je op de hoogte van universele waarden en mensenrechten in onze democratische rechtsstaat.

In de tweede helft van het college wordt er gewerkt aan een opdracht waarna je met elkaar in gesprek gaan.

Docent
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?
Deze collegereeks is voor iedereen de in dit onderwerp is geïnteresseerd.

Tijdsinvestering
4 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
Dit college biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Bijzonderheden
Voorwaarde om mee te doen aan deze online bijeenkomst, is dat je met zowel beeld als geluid aanwezig bent. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze informatiepagina over trainingen in zoom.

Aanmelden en informatie
Je kunt je via je coördinator van Markant aanmelden. Meer informatie vind je op de website van de Vrijwilligersacademie.