Als mantelzorgers de zorg voor hun familielid of naaste niet meer aankunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan omslaan in verwaarlozing of zelfs mishandeling. Hoe herken je als beroepskracht een situatie waarin mantelzorg ontspoort of is ontspoord? Kun je op tijd ingrijpen of wat doe je als je signaleert dat goede zorg omslaat in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling? Volg deze training van het expertisecentrum van Markant voor beroepskrachten.

Door personeelstekorten in de zorg is de druk op mantelzorgers toegenomen. In veel gevallen is er minder ondersteuning van professionals, zoals wijkverpleging en dagopvang. Als mantelzorgers de zorg voor hun familielid of naaste niet meer aankunnen, lopen ze het risico te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan omslaan in verwaarlozing of zelfs mishandeling. Met schrijnende situaties tot gevolg… 

Bij ontspoorde mantelzorg is geen sprake van kwade opzet. Vaak was er eerst een goede zorgrelatie. Door overbelasting van de mantelzorger, onkunde of onmacht slaat deze zorg om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling. Dit is een proces dat zich doorgaans geleidelijk voltrekt. Voorbeelden van ontspoorde mantelzorg zijn bijvoorbeeld: een man die zijn dementerende echtgenote vastbindt als hij het huis verlaat om boodschappen te doen, of de ouders die hun zieke zoon op een spiraal zonder matras laten slapen omdat hij elke keer weer in bed plast. Vaak gaat het om schrijnende situaties, waarbij de mantelzorger van alles heeft geprobeerd en geen andere oplossing meer ziet.

Als jij als beroepskracht verwaarlozing, mishandeling of andere vormen van ontsporing vermoedt, is het belangrijk dat je in actie komt. Maar hoe doe je dat en waar begin je?

Tijdens deze workshop leer je ontsporing van mantelzorg herkennen en de stappen van de meldcode te doorlopen. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan met de mantelzorger? En wanneer moet je een melding doen? Ook wordt belicht hoe ontsporing van mantelzorg voorkomen kan worden, en hoe je overbelaste mantelzorgers kunt ondersteunen. 

Voor wie
Voor alle professionals die werkzaam zijn bij buurtteams in Amsterdam.

Wanneer
Donderdag 28 maart van 13.30-17.00 uur.

Waar
Markant, Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

Aanmelden
Deelname is kosteloos. Vooraf aanmelden is wel verplicht. Dat kan via onderstaand formulier: