Deze bijeenkomst is geannuleerd.

Op woensdag 8 december 2021 organiseert Markant in samenwerking met HVO Querido en Cordaan een Moreel beraad over naastenervaringen van hulpverleners. Welke dilemma’s ervaart u als professional in de geestelijke gezondheidszorg als u besluit al dan niet gebruik te maken van uw persoonlijke ervaringen met een naaste met psychische problematiek? 

Heeft u als beroepskracht in de ggz in persoonlijke situaties te maken (gehad) met naasten met een psychische problematiek? In een eerdere online bijeenkomst (op 25 november) gaan we met Henk-Willem Klaassen, naastenadviseur van HVO Querido, in op de vraag of je in je werk als hulpverlener eigen ervaringen met naasten met psychische problematiek kunt en wilt gebruiken. In dit Moreel beraad gaan we in op de dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen, bijvoorbeeld in de omgang met collega’s, cliënten en naasten van cliënten. Dit doen we aan de hand van een casestudy.

Deze bijeenkomst helpt professionals in de ggz om actief en bewust na te denken over het gebruiken van eigen naastenervaringen in hun werk.

Wanneer
Woensdag 8 december 2021, 15.00 – 17.00 uur

Locatie

Vanwege de coronamaatregelen is dit gewijzigd naar een online bijeenkomst.

De bijeenkomst is dus niet op de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam.

Programma
15.00 uur Opening en introductie op het thema
15.30 uur Moreel beraad: verkenning van dilemma’s en afweging van de waardes van alle betrokkenen bij het al dan niet gebruik maken van persoonlijke naastenervaringen.
16.30 uur Nabespreking
17.00 uur Afsluiting

Aanmelding
U kunt zich niet meer voor deze bijeenkomst aanmelden.