Het Afrikaanse gezegde ‘It takes a whole village to raise a child (er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen) is ook heel toepasselijk bij mantelzorgen. Niemand kan 24 uur 7 dagen per week voor iemand anders klaarstaan. Maar hoe regel je dat je er niet alleen voor staat? 

Deze training/workshop is wegens omstandigheden geannuleerd. Hou de agenda in de gaten voor een nieuwe datum.

De zorg voor een naaste met een ziekte of beperking kan behoorlijk intensief zijn. En daarmee een groot beslag leggen op je eigen leven. Of het nu gaat om een gezinslid, familielid, vriend of buur, het is fijn als je de zorg kan delen. Soms gaat dat vanzelf goed. Soms niet. Niet zelden staat iemand er alleen voor.  

Het kan zijn dat je van de een op de andere dag de rol van mantelzorger in je schoot geworpen krijgt. Bijvoorbeeld wanneer een gezins- of familielid een ongeluk heeft gekregen of een beroerte heeft gehad. Je naaste heeft dan meteen zorg nodig. In deze situaties is het verstandig om meteen taken te verdelen met anderen in de omgeving van de zorgvrager. Maar vaak is het zo dat je het mantelzorgen langzaam inrolt. Dat de zorg voor een naaste steeds meer van je vraagt en je na enige tijd tot over je oren in het mantelzorgen zit. En er min of meer alleen voor staat. Dan kan het best moeilijk zijn om anderen er in een later stadium bij te betrekken om jezelf te ontzien. 

In de meest ideale situatie is er een netwerk van mensen die samen voor iemand zorgen. En dat je de taken kunt verdelen naar de kwaliteiten en agenda van iedereen die helpt. Bijvoorbeeld dat degene die werkt, geen taken overdag hoeft te doen. En degene die nooit in de keuken staat, niet wordt belast met de maaltijden. Zo is het voor alle betrokkenen het beste vol te houden. 

Deze workshop gaat over het ontwikkelen en/of versterken van een eigen netwerk. Dat noemen we soms familiezorg, als het zorg binnen een familie betreft. Bijvoorbeeld twee zussen en een broer die gezamenlijk de zorg voor een ouder met dementie op zich nemen. Maar met alle buren voor een oudere in de straat zorgen, kan natuurlijk ook. Versterk je netwerk!  

Hier gaan we het over hebben 

  • We gaan in deze workshop actief aan de slag en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om steun te zoeken, zowel in als buiten je eigen netwerken. 
  • Breng je netwerk in kaart. 
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat je er niet alleen voor staat? 
  • Welke mogelijkheden zijn er? Wie zou je kunnen vragen? 
  • Hoe vraag je om hulp? En durf je een ander te vragen? 
  • Hoe verdeel je de taken? 
  • Hoe zorg je ervoor dat de communicatie onderling goed verloopt? 

Waarom zou je meedoen
Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen van anderen. Ze ervaren een drempel of voelen schaamte. Door mee te doen aan deze workshop besef je dat je anderen nodig hebt bij de zorg voor een naaste. En krijg je handvatten hoe je dat zou kunnen regelen door het ontwikkelen van een netwerk. Samen voor iemand zorgen is niet alleen een verlichting in tijd, want het delen van zorgen maakt het ook beter te dragen. 

Tip van een deelnemer: 

“Mensen die sinds kort intensief voor een naaste zorgen, zou ik willen adviseren om gelijk afspraken te maken over de zorg. Deel de taken meteen in, maak een planning: wie gaat wat doen. Doe dat bijvoorbeeld meteen in het ziekenhuis of samen met een maatschappelijk werker. Zet de afspraken zwart op wit. Achteraf wordt dat niks.” 

Voor wie
Voor iedereen die zich in dit verhaal herkent en in Amsterdam woont, of voor iemand zorgt die in Amsterdam woont.

Wanneer 
Donderdag 19 oktober 2023 van 16.00 tot 18.30 uur

Waar
Bij Markant, Zwanenburgwal 206, 1011JH Amsterdam

Aanmelden
Deze training/workshop is wegens omstandigheden geannuleerd. Hou de agenda in de gaten voor een nieuwe datum.