Een korte, bondige training met veel interactie en oefening speciaal voor vrijwilligers die actief zijn in Amsterdam Oost. Casussen uit jullie eigen praktijk en doelgroepen worden besproken.

Coassistenten van de faculteit Geneeskunde van UMC Utrecht vullen een coschap in met dit initiatief; door anderen levensreddend te leren handelen kunnen we indirect meer levens redden. De coassistenten worden door Schok & Pomp begeleid en opgeleid tot docent voor EHBO-trainingen. Schok & Pomp Medische Trainingen is een collectief van artsen en verpleegkundigen die naast het werk in het ziekenhuis ook medische trainingen verzorgen.

Voor wie?
Vrijwilligers in Oost.

Trainers
De training wordt uitgevoerd door Coassistenten van UMC Utrecht. Na afloop ontvangt iedere cursist een certificaat.

Aanmelden en informatie
Meedoen kost niets.
Je kunt je aanmelden de Vrijwilligerscentrale Amsterdam.