Een verdiepende training over triadisch werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bij triadisch werken staat de samenwerking tussen mantelzorger, cliënt en beroepskracht centraal. Een betere samenwerking leidt in de praktijk tot betere zorg voor de cliënt én het leidt tot meer werkplezier bij zorgmedewerker of verpleegkundige. 

Aan deze tweede training gaat een eerste training vooraf, waarbij samenwerken met een cliënt en de naasten centraal staat. Deze vinden plaats op donderdag 25 mei en 29 juni. We bevelen aan om beide trainingen te doen, maar je mag ook één van de twee trainingen doen. Voor het alleen volgen van de tweede training is affiniteit met triadisch werken een pré.

In deze interactieve training van 1 dag staat het triade-gesprek centraal. Ofwel: de drie-gesprekken die je voert met cliënten in de ggz én hun naasten om samenwerking te bevorderen. In deze training bespreken we de theorie achter deze gesprekken en oefenen we hiermee. Verder oefenen we hoe je de dialoog en trialoog kan bevorderen, hoe je vanuit gelijkwaardigheid kan werken en hoe je omgaat met meerstemmigheid. We laten een aantal leerzame filmpjes zien en je krijgt twee werkkaarten uit de Generieke Module Naasten mee.

Henk Willem Klaassen deelt tijdens deze training onder andere methoden die het contact met naasten kunnen helpen herstellen. Hij geeft handvatten om de triade te versterken en spreekt vanuit zijn eigen ervaring als naaste. In deze verdiepende training krijg je theorie aangereikt die je in de praktijk kunt toepassen. Het opdoen van kennis staat centraal. 

Aan de orde komt:

  • Triadisch werken: de verhoudingen tussen cliënt, mantelzorger en beroepskracht.
  • Toelichting op het SOFA-model met de verschillende rollen van de mantelzorger.
  • Wat betekent dit voor de samenwerking met de mantelzorger?
  • Aandacht voor de zorgrelatie tussen mantelzorger en cliënt.
  • Hoe kun je naasten betrekken als het contact tussen cliënt en naaste verbroken is.
  • Wat te doen wanneer de cliënt geen eigen netwerk heeft.

Trainers
Henk Willen Klaassen, psychiatrisch verpleegkundige met een specialisatie in het betrekken van naasten.
Mei jet Broers, projectcoördinator expertisecentrum mantelzorg van Markant.

Voor wie
Voor beroepskrachten die werken in zorg en welzijn, in het bijzonder in de geestelijke gezondheidszorg, die rechtstreeks contact hebben met ggz-cliënten en hun naasten.

Wanneer
Dinsdag 3 oktober van 09.30-16.00 uur, inclusief lunch.

Waar
In Zalencentrum van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam

Aanmelden
Er zijn door afmelding 2 plekken vrijgekomen voor deze gewilde training, dus wees er snel bij!
De training in kosteloos. Aanmelden is verplicht. Dat kan met onderstaand formulier.