Een verdiepende training over triadisch werken binnen zorg. Bij triadisch werken staat de samenwerking tussen mantelzorger, cliënt en beroepskracht centraal. Een betere samenwerking leidt in de praktijk tot betere zorg voor de cliënt én het leidt tot meer werkplezier bij zorgmedewerker of verpleegkundige. 

Deze training is wegens omstandigheden geannuleerd.

Aan deze tweede training gaat een eerste training vooraf, waarbij samenwerken met een cliënt en de naasten centraal staat. Deze vindt plaats op donderdag 11 april. We bevelen aan om beide trainingen te doen, maar je mag ook één van de twee trainingen doen. Voor het alleen volgen van de tweede training is affiniteit met triadisch werken een pré.

In deze interactieve training van 1 dag staat het triade-gesprek centraal. Ofwel: de drie-gesprekken die je voert met cliënten in de ggz én hun naasten om samenwerking te bevorderen. In deze training bespreken we de theorie achter deze gesprekken en oefenen we hiermee. Verder oefenen we hoe je de dialoog en trialoog kan bevorderen, hoe je vanuit gelijkwaardigheid kan werken en hoe je omgaat met meerstemmigheid. We laten een aantal leerzame filmpjes zien en je krijgt twee werkkaarten uit de Generieke Module Naasten mee.

Aan de orde komt:

  • Triadisch werken: de verhoudingen tussen cliënt, mantelzorger en beroepskracht.
  • Toelichting op het SOFA-model met de verschillende rollen van de mantelzorger.
  • Wat betekent dit voor de samenwerking met de mantelzorger?
  • Aandacht voor de zorgrelatie tussen mantelzorger en cliënt.
  • Hoe kun je naasten betrekken als het contact tussen cliënt en naaste verbroken is.
  • Wat te doen wanneer de cliënt geen eigen netwerk heeft.

Trainer
De training wordt gegeven door Rosa Kreiter en Heidi Wintels.

Voor wie
Voor beroepskrachten die werken in zorg en welzijn, die rechtstreeks contact hebben met cliënten en hun naasten.

Wanneer
Donderdag 9 mei november 14.30-16.30 uur.

Waar
Markant, Zwanenburgwal 206, 1011 JH in Amsterdam Centrum