Als jouw partner een ziekte of beperking heeft, kan dat veel veranderen in je relatie. Naast partner ben of word je ook verzorgende. Dat kan vaak ook gevolgen hebben voor de intimiteit en seksualiteit die je met elkaar deelt. 

Door ziekte, beperking, dementie of niet-aangeboren hersenletsel, is je partner mogelijk veranderd in gedrag of van karakter. Je partner is misschien niet meer zoals jij die kende, niet meer de persoon op wie jij ooit verliefd werd. Daarbij is ook jouw rol veranderd. Je bent niet alleen de geliefde van je partner, maar ook hulpverlener. Dat heeft invloed op jullie relatie. En door de ziekte of beperking kun je daar misschien ook minder goed met elkaar over praten. Of je durft het gesprek niet aan en wil je jouw partner niet belasten met jouw gevoelens. 

Die veranderingen hebben meestal ook invloed op de intimiteit en seksualiteit. Intimiteit en seksualiteit zijn basisbehoeften die niet gebonden zijn aan leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, gezondheid, opleidingsniveau of wat dan ook. Intimiteit zit in kleine dingen; een gesprek, elkaar aanraken, knuffelen, samen lachen en huilen. Seksualiteit gaat meer over de lust en opwinding. Het delen van intimiteit en seksualiteit heeft niet alleen fysieke, maar ook een sociale en emotionele kant. Wanneer deze behoeften worden vervuld, heeft dat een positieve invloed op onze gezondheid en kwaliteit van leven. 

Door jouw rol als hulpverlener heb je mogelijk minder behoefte aan intimiteit en/of seks. Het kan zijn dat je er moeite mee hebt om intiem te zijn met iemand die je net hebt verzorgd. Maar het kan ook bij je partner vandaan komen, bijvoorbeeld verminderde lust door medicatie of schaamte over het veranderende lichaam. De behoefte aan seks kan verdwijnen bij een van de twee of bij allebei, maar soms kan iemand door veranderend gedrag juist oversekst raken. Dat kan ook onprettig zijn. Het gemis aan of verandering in intimiteit en seksualiteit kan de relatie in de weg gaan staan. 

Hier gaan we het over hebben:

  • We gaan in op veranderingen in een relatie waarin de een hulpvrager en de ander hulpverlener wordt of is geworden. En op de invloed die dat heeft op de basisbehoeftes aan intimiteit en seksualiteit. De behoefte verdwijnt niet, maar het kan soms even zoeken zijn naar nieuwe manieren die voor jullie beiden goed voelen.
  • Wat kun je zelf – of samen – doen om nog iets terug te krijgen van dat wat veranderd is of verloren is gegaan in de relatie?
  • Hoe maak je elkaar duidelijk wat je behoefte is, wat je wensen zijn en waar je je zorgen over maakt? Het is een eerste stap om samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.
  • Hoe kun je je rol als partner en die van hulpverlener beter scheiden?
  • Hoe zorg je ervoor dat je je minder schuldig voelt over je gevoelens? 

Waarom zou je meedoen
Problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit moet je aanpakken, ze lossen zich niet vanzelf op. Als je zorgt voor je partner, moet je op allerlei gebieden nieuwe maatregelen nemen en aanpassingen bedenken. Dat geldt ook hiervoor.

Het helpt ook al vaak om te weten dat je niet de enige bent die hiermee worstelt. Erover praten met anderen in dezelfde situatie is al fijn. Als je je gevoelens durft te erkennen en toestaat dat je dat je deze gevoelens hebt, biedt dat al een opening naar nieuwe mogelijkheden. 

Voor wie 
Voor iedereen die zich in dit verhaal herkent en in Amsterdam woont, of voor iemand zorgt die in Amsterdam woont.

Wanneer
Dinsdag 7 maart 2023 van 14.00 tot 16.00 uur.

Waar
Online

Aanmelden
Meedoen kost niets. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.