Een toneelvoorstelling die is gemaakt door en voor mensen met NAH en hun naasten. Na afloop van de voorstelling volgt met de bezoekers een nagesprek onder leiding van Platform Mantelzorg.

Een intensieve zorgvraag vergt veel van mensen en hun omgeving. Mensen typeren een diagnose met verstrekkende gevolgen vaak als een life changing event en delen hun leven in als ´voor´ en ´na´ de diagnose. SOOZ wil de emotionele gevolgen ervan bespreekbaar maken. Het toneelstuk Leven na de Schok biedt op toegankelijke wijze inzicht in deze gevolgen en biedt een goede gelegenheid om na het toneelstuk een gesprek te voeren met de bezoekers. Het is bedoeld om mensen aan het denken te zetten, hen troost te bieden en handvatten te bieden in persoonlijke situaties die zich voordoen wanneer een naaste plotseling verandert door ziekte.

Organisator SOOZ (Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid) zet zich in voor de bewoners van Amsterdam Oud-Zuid, zodat zij langer zelfstandig kunnen leven in hun eigen woonomgeving en deelnemen in het maatschappelijk leven.
De voorstelling ‘Leven na de Schok’ wordt gespeeld door het theatercollectief van Ons Tweede Thuis.

Bij het nagesprek is een sociaal werker aanwezig om eventuele nazorg te bieden en mensen door te verwijzen naar hulp.

Wanneer en waar

De voorstelling is op 8 december om 15.00 uur in Huis van de wijk Buitenveldert, Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam.
Een kaartje kost € 2,50.
Reserveer je kaartje via Nicole Kenter van SOOZ via n.kenter@soozamsterdam.nl