BordjeVol is een methode die mantelzorgers helpt om inzicht te krijgen in hun situatie, om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. In deze interactieve workshop kun je ontdekken hoe BordjeVol werkt. Je gaat ook zelf actief aan de slag.

Na deelname aan deze workshop weet je hoe de methode BordjeVol werkt en hoe je deze kunt gebruiken bij de ondersteuning van mantelzorgers. Ook krijg je door de verschillende oefensessies een breder begrip van de problemen waar mantelzorgers in de praktijk tegenaan lopen. Aan het eind van de workshop krijg je een exemplaar van BordjeVol mee naar huis.

Methoden zoals Bordjevol zijn cruciaal om overbelasting onder mantelzorgers tegen te gaan.

Mei jet Broers (Markant) vertelt: “In 2022 sprak ik vijftig mantelzorgers om te onderzoeken wat Amsterdamse mantelzorgers momenteel nodig hebben om de zorg vol te houden. Het merendeel gaf aan het mantelzorgen erg zwaar te vinden, maar als ik vervolgens vroeg of zij hulp nodig hadden, antwoordden zij bijna allemaal in eerste instantie ontkennend. Kennelijk vragen mantelzorgers niet zo gemakkelijk om hulp of weten zij niet goed wat hen zou kunnen helpen. Zij hebben begeleiding nodig om tot een hulpvraag te komen, en de Bordjevol-methode bood hiervoor de uitkomst: door de stappen te doorlopen kwam iedereen tot een gerichte ondersteuningsbehoefte.”

Wil je meer weten over de methode ‘BordjeVol’? Kijk dan op de website van BordjeVol

Programma 

  • Introductie
  • Waarop is deze methode gebaseerd?
  • Oefensessies met deelnemers 
  • Terugkoppeling 

Voor wie
De workshop is bedoeld voor beroepskrachten in zorg en welzijn. In het bijzonder nodigen wij maatschappelijk werkers, medewerkers van Buurtteams Amsterdam en medewerkers informele zorg uit om de workshop te volgen. 

Wanneer
De workshop vindt plaats op maandag 20 maart 2023, van 14.00 tot 16.00 uur.

Komt de datum niet uit? We geven deze workshop ook op 19 september.

Waar
Markant, Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam. 

Trainer
De workshop wordt verzorgd door Mei jet Broers van Markant.  

Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis. Vooraf aanmelden is verplicht, omdat het aantal plekken beperkt is.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Voor meer informatie, bel Markant op 020 886 88 00 of mail info@markant.org.