Tijdens het (vrijwilligers)werk kom je met allerlei mensen in aanraking, vooral als het gaat om (vrijwilligers)werk waarbij je anderen begeleidt of helpt. Nou kan het wel eens voorkomen dat je een ‘niet-pluisgevoel’ krijgt bij mensen die je begeleidt of helpt, die bij je komen voor andere vragen dan hun psychosociale gezondheid. Is dit bij jou ook weleens het geval en zoek je naar mogelijkheden om met zo’n persoon in gesprek te gaan over het signaal dat je hebt opgepikt en om hem/haar indien nodig door te verwijzen?

De workshop

In deze workshop ga je aan de slag met het vergroten van jouw kennis en vaardigheden op het gebied van (vroeg)signalering van psychosociale klachten, dit bespreekbaar maken en de toeleiding naar hulp biedende instanties. We gaan in op wat is psychosociale klachten en wat het belang is van (vroeg)signalering.

Ook besteden we aandacht aan het signaleringsproces en oefenen we met het toepassen van signaleringsstappen in de praktijk. Waar moet je voor oppassen, welke signalementen kan je opvangen en hoe ga je hier zorgvuldig over in gesprek met de persoon waarmee je werkt, zijn enkele vragen die centraal staan.

Deze training zal worden verzorgd door Arkin Preventie Volwassenen.

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers die werken met mensen die risico lopen op het ontwikkelen van psychosociale klachten zoals somberheid, spanning, stress, angst of eenzaamheid.

Resultaten

Na deze workshop:

•Heb je – je kennis en vaardigheden vergroot op het gebied van (vroeg)signalering van psychosociale problematiek, het bespreekbaar maken en toeleiding

•Heb je meer kennis van het signaleringsproces en oefenen in het toepassen van signaleringsstappen

 

Werkwijze

•Interactieve informatieverstrekking middels (PowerPoint)presentatie

•Actuele praktijkoefeningen

 

Docent

Sebnem Cim (Arkin Preventie Volwassenen)

Aanmelden en informatie
Je kunt je via je coördinator van Markant aanmelden.  Kijk voor meer informatie over deze workshop  op https://venzo.co.nl/aanbod/signaleren-van-en-omgaan-met-mensen-met-psychosociale-problematiek-392/