Als je sinds kort voor een naaste zorgt, komt er veel op je af. Wat is mantelzorg eigenlijk? Wat doen mantelzorgers? En welke mogelijkheden voor ondersteuning zijn er voor mantelzorgers? Deze voorlichting van Markant geeft je meer informatie over mantelzorg.

Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste (partner, ouder, kind, vriend, buur, kennis) die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft. De meeste mantelzorgers doen het graag en vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. Of omdat de zorgvrager dat graag wil. Maar ook om professionele zorg uit te stellen of te voorkomen. Er zijn ook mantelzorgers die zorgen voor iemand, omdat er niemand anders beschikbaar is. En een kleine groep mantelzorgers kent niemand die hen zou kunnen vervangen of aflossen als zij zelf uitvallen.  

De meeste ondersteuning van een mantelzorger gaat om emotionele ondersteuning, hulp regelen, zorgcoördinatie, hulp in huis, samen op stap, verpleging en/of verzorging. Dit is voor iedere mantelzorger anders en voor iedere situatie uniek. Markant is er om mantelzorgers te ondersteunen bij het mantelzorgen.  

Tijdens deze voorlichting gaan we in op jouw verhaal. Wat is mantelzorg voor jou? Wat doe jij voor je naaste? En welke mogelijkheden voor ondersteuning zijn er voor jou? Waar zitten bij jou de knelpunten en wat kan je helpen. 

Hier gaan we het over hebben 
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 

  • Zorg voor de ander (wat doen mantelzorgers);
  • 4 zorgwetten filmpje;
  • Ondersteuningsmogelijkheden gericht op mantelzorger, zorgvrager en praktische hulp. 

Waarom zou je meedoen 
Als je sinds kort voor iemand zorgt, kan er veel op je afkomen. Het kan fijn zijn om met andere mantelzorgers te praten en te zien dat je niet alleen bent. Ontdek wat jouw rol is als mantelzorger en besef wat het belang is van (op tijd) om hulp vragen.  

Door deel te nemen aan deze voorlichting ontdek je wat jouw draagkracht en draaglast zijn. Leer je wat mantelzorg is en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. 

Voor wie 
Voor iedereen die zich in dit verhaal herkent en in Amsterdam-Zuidoost woont, of voor iemand zorgt die in Amsterdam-Zuidoost woont.  

Wanneer
Woensdag 12 april 2023 van 15.00 tot 17.00 uur.
Inloop vanaf 14.30 uur.

Waar
Venzo, Bijlmerdreef 432c, 1102 AC Amsterdam-Zuidoost 

Aanmelden
Meedoen kost niets. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.