Vrijwilligers van Markant kunnen hier online hun declaratie indienen.
Je krijgt per mail een bevestiging met een kopie van je declaratieformulier.

Declaratieformulier vrijwilligers

"*" geeft vereiste velden aan

Naam vrijwilliger*
E-mailadres*
Naam coördinator Markant*

Registratie van bezoeken aan cliënt
Vul hier de datum in per bezoek. Als het steeds om dezelfde cliënt gaat, hoef je maar 1x de naam in te vullen. Door op het plusje achter de rij te klikken, kun je regels toevoegen.
Naam cliënt
Datum bezoek
 
Registratie activiteit
Vul hier in naar welke activiteit je bent geweest en op welke datum. Activiteiten waar je een vergoeding voor krijgt zijn: (intake)gesprek met coördinator, de basis(maatjes)training, en vrijwilligerspanel. Door op het plusje achter de rij te klikken, kun je regels toevoegen
Naam activiteit
Datum
 
Vul hier het toaal aantal bezoeken en/of activiteiten in van deze declaratie. Per bezoek en/of activiteit ontvang je € 6,- euro vergoeding. Uitbetaling gebeurt in de tweede volle week van de volgende maand. Je IBAN heb je doorgegeven op de overeenkomst. Wijzigt hier iets in, neem dan contact op met ons secretariaat.