Als mensen met dementie vrijwilligerswerk doen, voelen ze zich nuttig en doen ze weer mee in de maatschappij. Dat zorgt voor een grotere kwaliteit van leven. Dat is de drijfveer achter DementTalent, die een nieuwe website heeft gelanceerd met als doel organisaties en gemeenten te inspireren.

Het eerste DemenTalent-project startte in oktober 2012 op Radio Kootwijk. Mensen met dementie werden vrijwilliger. Staatsbosbeheer en Zorggroep Apeldoorn namen het initiatief. In de afgelopen 10 jaar zijn op vele andere plekken in Nederland ook DemenTalent-projecten gestart. Stuk voor stuk plekken waar mensen met dementie worden uitgedaagd om vrijwilligerswerk te doen. Om – ondanks tekortkomingen door hun ziekte – toch dienstbaar te zijn voor anderen.

Er is veel (wetenschappelijk) onderzoek naar DemenTalent gedaan. Met steeds positieve bevindingen. Ook is er de afgelopen jaren ontzettend veel ontwikkeld: handboeken, stappenplannen, talent-ontdek-methodieken, trainingen, webinars e.d. Er werd de afgelopen jaren ontdekt dat DemenTalent niet alleen toegevoegde waarde heeft voor nog thuiswonende mensen met dementie, maar ook voor mensen met dementie die al in het woonzorgcentrum/verpleeghuis wonen. Inmiddels draaien in vele andere landen ook DemenTalent-projecten. DemenTalent kreeg wegens de gevonden effecten een plek in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van de Rijksoverheid.

Kijkend naar de toekomst is de verwachting dat DemenTalent één van de antwoorden is op de snel oplopende personeelstekorten. Maar bovenal zorgt DemenTalent voor grotere kwaliteit van leven van de medemens met dementie. DemenTalent besloot om alle verworven inzichten en ervaringen meer te delen. Daarom is er de afgelopen maanden een nieuwe website gebouwd:
www.dementalent.nl

Op de nieuwe website krijgt de bezoeker inzicht waarom het doen van vrijwilligerswerk in de samenleving door mensen met dementie zo ontzettend belangrijk is. Maar ook welke lessen er geleerd zijn in de afgelopen jaren. Veel filmpjes zijn te bekijken, enkele voorbeeldprojecten worden in het zonnetje gezet, vele documenten zijn te downloaden. Andere webpagina’s van de site gaan onder andere over onderzoek, de historie van DemenTalent, de organisatie van de start van nieuwe projecten en internationale ontwikkelingen.

Ruud Dirkse, de landelijk kartrekker van DemenTalent:

“Hopelijk inspireert de nieuwe website lokale initiatiefgroepen en gemeenten om op nog veel meer plekken in Nederland te stimuleren dat mensen met dementie vrijwilliger in de samenleving worden. Zodat mensen zich weer nuttig voelen, weer meedoen in de maatschappij. Met alle voordelen van dien.”